Niiskuskindlus

Lagede tootjad peavad tagama laeplaatide piisava tugevuse, et need suudaksid toetada iseenda raskust pärast paigaldamist ning võimalikku täiendavat punkt-/lineaarset/jaotuvat koormust. 

Selleks testitakse tõmbe-paindetugevust vastavalt standardile EN 13964:2014 (Lisa F laepaneelide ja Lisa J deflektorite korral) kindlaks määratud tingimustes ja klassides vastavalt tabelile 8, EN 13964:2014.

Ecophoni laepaneelide jõudlusandmed on toodud nende vastavas Toimivusdeklaratsioonis.

Tabel 8, EN 13964:2014

Klass  Tingimused
A Ehituskomponendid, mis puutuvad kokku varieeruva suhtelise õhuniiskusega kuni 70 % ja varieeruva temperatuuriga kuni 25 °C, kuid ilma korrodeerivate saasteaineteta.
B Ehituskomponendid, mis puutuvad kokku varieeruva suhtelise õhuniiskusega kuni 90 % ja varieeruva temperatuuriga kuni 30 °C, kuid ilma korrodeerivate saasteaineteta.
C Ehituskomponendid, mis puutuvad kokku varieeruva suhtelise õhuniiskusega kuni 95 % ja varieeruva temperatuuriga kuni 30 °C ning kaasneva kondensatsiooni riskiga, kuid ilma korrodeerivate saasteaineteta.
D Raskemad tingimused kui eespool märgitud.