Siseõhu kvaliteet

Tänapäeval veedame me üle 90% ajast siseruumides, seetõttu mõjutab siseõhu kvaliteet meid oluliselt nii tervise kui ka töövõime seisukohast.

Siseõhu kvaliteet sõltub paljudest teguritest, nagu näiteks ventilatsiooni ehitus ja siseõhu saastumine.

Siseõhu saastumist võivad põhjustada osakesed, mis eralduvad loomulikul teel sisekujunduses kasutatud materjalidest. Neid nimetatakse lenduvateks orgaanilisteks ühenditeks (LOÜ).

Ehitusmaterjalid võivad olla märkimisväärsed LOÜ-de allikad, seetõttu on väga oluline valida tooted, milles nende kontsentratsioon on madal. Samuti on oluline veenduda, et valitud materjal ei sisalda saasteaineid, mis mõjuksid negatiivselt tervisele ja töövõimele.

Ecophoni toodete LOÜ sisaldust testitakse välislaborites vastavalt Euroopa eeskirjadele. Nende testide tulemused on toodud meie teabemärgistel.