Visuaalne ilme

Visuaalne ilme ja valgus mõjutavad oluliselt ruumi üldilmet ja -hubasust. Heledamad pinnad loovad ka head võimalused kuluefektiivseks valgustuseks.

Lagede valguse peegeldustegurid

Valguse peegeldusvõimet väljendatakse protsendina ja see näitab, kui palju pinnale langevat valgust tagasi peegeldatakse. Tihti väljendatakse seda valguse peegeldustegurina, LRV (Light Reflectance Value), mis on “nähtava valguse üldkogus, mida pind peegeldab kõikidel lainepikkustel ja kõikides suundades valgustamise korral valgusallikaga”. Parima tõhususe saavutamiseks nii päevavalguse kui ka valgustuse osas peab lae valguse peegeldusvõime olema kõrge.

Valguse peegeldustegurit mõõdetakse vastavalt standardile BS8493:2008+A1:2010. Mõõteväärtusi hinnatakse CIE 10-kraadise standardse vaatlusseadmega (1964) ja CIE standardse valgustiga D65.

Läige

Pinna läige tähendab üht konkreetset väärtust (valguse antud langemisnurga korral), mil määral peegeldab pind sellele langevat valgust ilma seda hajutamata.

Läige on alati seotud teatud langemisnurgaga (nt 20°, 60° või 85°) ja ei näita, kui ühtlaselt peegeldatud valgus ruumis jaotub.

Läike väärtus on tavaliselt vahemikus 0 kuni 100 (võib olla suurem peegli sarnastel metallpindadel), kus <10 on vähene läige, 10-70 on keskmine läige ja >70 on tugev läige, vastavalt enamikule asjakohastele standarditele, nt ISO 2813 ja ASTM D 523.