Värvus

Mis on värvus?

Ingliskeelne sõna colour (värv, värvus) on võetud otse ladinakeelsest sõnast "color" ehk anglonormanni sõnast "culur". See on nimisõna, mida kasutatakse nähtava valgusspektri (mis on iseenesest elektromagnetiline kiirgus, mida me suudame näha) elementide kogumi kirjeldamiseks ning mitmuses võib selle sõnaga tähistada teatavat spektrielementide kogumit.

Värvus, nagu meie seda käsitame, tuleneb valguse nähtavate omaduste tajumisest ning sellest, kuidas valgus toimib meie silma valgusretseptorite spektritundlikkusele. Eri värvused kannavad endas eri lainepikkustel erinevaid valgusenergia jaotusi. Meie silmades on olemas mitmesuguse tundlikkusega kolbrakkude piirkonnad, mis reageerivad spektri eri osadest tulevatele stiimulitele, kandes selle info omakorda edasi meie ajju.


Kuidas värvusi kirjeldada?

Ecophon kasutab NCS-i värvisüsteemi (Natural Colour System − loomulik värvisüsteem). Loomulik värvisüsteem tugineb sellele, kuidas inimene värve näeb, kuidas meie silmad ja aju neid valguse lainepikkusi registreerivad ning teisendavad.

NCS rajaneb kuuel põhivärvusel ehk puhastel värvustel, mida saab tajuda ja kirjeldada üksnes nende endina. Valge, must, kollane, punane, sinine ja roheline – nende puhtaima kuju puhul ei ole olemas ühtegi muud viisi, kuidas nende väljanägemist kirjeldada.

Värvuse kood põhineb sellel, mil määral teatav värvus sarnaneb kuue NCS-i põhivärvusega. NCS-süsteemi tundmise korral on võimalik hinnata värvuse parameetreid selle koodi järgi. Näiteks saab määrata, kui palju on musta, kui palju värvilisust ja milline on toon. See aitab infot edastada ja spetsifikatsioone kontrollida ning värvusi kindlaks määrata. NCS-i kood kirjeldab värvuse visuaalseid omadusi, kuid sellel ei ole mitte mingit pistmist pigmentide segamise ega peegelduskõveratega, mis võivad olla tootjatel erinevad.

Võtkem näiteks kood S 1050-Y90R. 

NCS-i koodis sisalduv S näitab, et tegu on ühega 1950-st NCS-i standardvärvusest. Järgmised kaks numbrit näitavad musta protsendilist sisaldust selles värvuses. Järgmised kaks märgivad värvilisuse protsenti. Kui need kaks kokku liita ja lahutada summa 100-st, saame valge protsendilise sisalduse selles värvuses. Praegusel juhul 100% − (10% + 50%) = 40% valget. See neljast numbrist koosnev rühm näitab värvuse varjundit.

Järgmine osa NCS-i koodist viitab sellele, millisesse värvuste perekonda see kood kuulub. Esimene täht Y (Y − yellow) määratleb selle värvuse kollasena; sellele järgnev arv annab meile teada, et värvus sisaldab 90% viimase tähega tähistatud värvust ehk praegusel juhul punast (R − red). Seega on see kollane (10%) koos 90% punasega. See NCS-i koodi osa näitab värvuse tooni.

 


Kuidas mõista värvuse täpsust? Mis on delta-E?

Meie värvinägemine on oma ülesehituselt väga loogiline: meie silmad ei peta − nad tajuvad. Värvuse visuaalne ilme − st see, kuidas värvus väljastpoolt paistab − on kõige tähtsam ja tõelisem alus, mille põhjal värvuse üle otsustada, eriti siis, kui me hindame tervet pinda, sealhulgas värvust, läiget, tekstuuri, suurust jms. Kuivõrd värvused võivad aga vaatlusolukorrast, valgustatusest, tekstuurist, isiklikest eelistustest jms olenevalt erineda, on meil tarvis standardiseeritud, objektiivset mõõtmisvahendit.

Peamine mõõtühik kahe (sarnase) värvuse vaheliste värvierinevuste arvutamiseks on delta-Lab (∆Lab). See näitab mõõtmistulemuses värviruumi kõigi kolme dimensiooni erinevust. Kõige sagedamini kasutatakse delta-E-d (∆E), mis on kolme väärtuse, L-i, a ja b (L = heledus, must/valge; a = roheline/punane; b = sinine/kollane) matemaatiline summa ning mis peaks näitama värvierinevuse koondpilti. Ideaalis on ∆E tajumuslik näitaja, mis ütleb, kui suur on kahe värvuse vaheline visuaalne värvuserinevus. See on parim tänapäeval tuntud tehnilise hindamise vahend.

Saadud väärtused paigutuvad skaalale, mis algab 0-st. Kui ∆E = 0, siis see tähendab, et erinevus ei ole tajutav. Erinevus muutub nähtavaks, kui ∆E väärtus on umbes 0,2−0,3. ∆E väärtust 1 peetakse kaubanduses sageli kokkulangevuse piirmääraks.


Mida Ecophon saab tagada?

Nagu kõigis tööstusprotsessides, on olemas muutujad, nagu värv, katvuse aste, pinna poorsus, kuivatusprotsess jms, mis pinna värvust mõjutavad. Neist muutujatest hoolimata võib Ecophon tagada, et Texona ja Akutex FT pinnad saavutavad lähima NCS-i värvuse ning nende värvuserinevus ∆E on ≤ 1.

Allpool esitatud joonistelt nähtub, mida värvuserinevus ∆E ≤ 1 tähendab. Esmalt on näha terviklikult värvisfäärilt, kuhu värvitoon NCS S 1050-Y90R paigutub.

 

Värvisfääri vertikaalne ristlõige näitab värvust NCS S 1050-Y90R ja selle ümber asuvat talutavuspiirkonda.

A Värvisfääri horisontaalne ristlõige näitab värvust NCS S 1050-Y90R ja selle ümber asuvat talutavuspiirkonda.

 

The Natural Colour System®© describes the colour one wants to see and not the way it is produced and has nothing to do with the mixing of pigments or reflection curves etc.

A notation is based on how much a given colour resembles the six NCS elementary colours yellow, red, blue, green, white and black. That makes it possible to judge the attributes of a colour by its NCS Notation, as shown below for the example S 1050-Y90R.

NCS-põhivärvid

Kuus NCS-põhivärvi.

 A NCS Notation is built up from three properties that visually describe a colour:

  • Hue
  • Blackness
  • Chromaticness 

Blackness is how dark the colour is.
Chromaticness is how close the colour is to the corresponding Hue free from white or black components.
Blackness and Chromaticness together constitute the Nuance. 

How to read a NCS Notation

A NCS Notation should be read backwards, starting from the letter-digit-digit-letter combination at the end. Let's take S 1050-Y90R as an example. It describes a colour that is included in the standard collection (S) and lies in between the yellow (Y) and red (R) colour span.

 
Standard   Blackness Chromaticness   Hue
The colour is included in the NCS standard collection   10%
perceived blackness
50%
perceived chromaticness
  90% perceived red, the remaning 10% going towards yellow.

 

Y90R:  Stands for the Hue, and tells how similar the colour is to the elementary colours yellow, red, blue and green in the NCS Colour Circle. In this case,90% is perceived red (R) and the remaining 10% is going towards yellow (Y). It is found 1 graduation away from the pure red, on the Yellow to Red quarter circle on the NCS Colour Circle.

50:  Means 50% perceived Chromaticness. This means that the colour is 5 steps away from the pure Hue, on the 10 steps scale of the Chromaticness segment going from Pure Black to each Hue on the NCS Colour Circle

10: Means 10% perceived blackness (i.e. to 90% towards white). It is found 1 graduation away from White (W), on the Blackness segment of the NCS Colour Triangle.

S: Means that this colour is included in the standard collection.

S 1050-Y90R has now been localized in the NCS system. It is a quite strong red.

Learn more about the NCS Natural Colour System®© in the NCS website

Colour variations

As in all industrial processes variables like type of paint in use, degree of coverage, porosity of the surface, drying process, etc will affect the colour perception of the surface. Therefore:

  • batches of a same colour should not be mixed. One room = one batch
  • order should be put at once for the same room or area of a larger room.

Märkus: Värvilisi tooteid tuleks alati tellida varuga, et tagada lõigatavate ääreplaatide või tehniliste plaatide kokkusobivus muude ruumis olevate plaatidega (sama partii).