Valguspeegelduvus

Valguspeegelduvust väljendatakse protsentides ja see näitab, kui suur hulk pinnale langevast valgusest peegeldub sealt tagasi.

Suurima tõhususe saavutamiseks peab nii juhusliku päevavalguse kui ka kunstvalgustuse korral suur hulk valgust laest tagasi peegelduma. Suur valguspeegelduvus kahandab ühtlasi ohtu, et valgustid võiks teid pimestada, kuivõrd see omakorda vähendab heleduskoefitsienti (st valgustavate valgustipindade ja lae ereduse erinevust). Otsese valguse korral peab ripplae valguspeegelduvus olema vähemalt 70%.

Kaudse valguse korral peab valguspeegelduvus olema suurem, sest niisugusel juhul oleneb ruumi valgustatus tugevasti sellest, kui suur osa valgusest laepinnalt tagasi peegeldub. Et siseruum oleks rahuldavalt valgustatud, peab laepinna valguspeegelduvus olema vähemalt 80%.

Suure valguspeegelduvusega lagi muudab valgustuse ühtlasi kulutõhusaks, eriti kui seda kasutatakse koos kaudse valgustusega. 

Valguspeegelduvust mõõdetakse CIE väljaande nr 15.2 (1986) alusel. Mõõtmistulemusi hinnatakse CIE 10-kraadise standardvaatleja (1964) ning CIE standardvalgusti D65 abil.