Teave Saint-Gobain Ecophon AB toodete ja teenuste kohta

See teave antakse tasuta üldise teabe eesmärgilAvalduse eesmärk ei ole vaidlustada asjakohastest Rootsi seadustest tulenevaid mis tahes nõudeid ega välistada vastutust küsimustest, mille eest oleme selle seaduse järgi kohustatud vastutama.

Teabe eesmärk on anda üldiseid juhiseid selle kohta, milline toode sobib teatud nõuetega ning anda soovitusi meie tootevaliku kasutamiseks. Tehnilised andmed põhinevad tüüpilistes katsetingimustes saadud tulemustel või pikaajalisel kasutamisel tavatingimustes.

Toodete ja süsteemide kindlad funktsioonid ja omadused kehtivad üksnes juhul, kui on arvesse võetud ja järgitud kasutusjuhiseid, paigaldusjooniseid, paigaldusjuhiseid, hooldusjuhiseid ning muid märgitud tingimusi ja soovitusi. Eelmainitud nõude mis tahes eiramine, nt teatud komponentide või toodete väljavahetamine, toob kaasa selle, et Ecophon keeldub sel viisil saavutatud funktsioonide, tulemuste ja omaduste eest vastutamast.

Kõik teabe hulgas olevad kirjeldused, joonised ja mõõtmed kehtivad üldandmetena ega moodusta ühegi lepingu osa. Jätame endale õiguse muuta tooteid ja süsteeme sellest ette teatamata.

Andmetes võib olla tehnilisi vigu, trükivigu või muud laadi vigu ja ebatäpsusi. Ecophon ei vastuta ühelgi moel selliste vigade ega ebatäpsuste eest.

Ecophon ei anna mingit garantiid, et Ecophoni veebileheküljel olevad andmed on terviklikud või vigadeta ning et Ecophoni veebilehekülgedel kättesaadav info, tarkvara või muu materjal ei sisalda arvutiviiruseid või muid kahjulikke komponente.

Lingid muudele veebilehekülgedele on mõeldud üksnes infoks. Ecophon ei vastuta muudel veebilehekülgedel oleva teabe eest ega anna sellele oma heakskiitu.