Intellektuaalomandi õigused

Intellektuaalomandi õigused

Kui pole öeldud teisiti, kuuluvad veebisaidil avaldatud dokumentide ja kõigi selle tarbeks loodud elementide intellektuaalomandi õigused eranditult ettevõttele Saint-Gobain Ecophon AB ja/või Saint-Gobain Groupi üksustele, kes ei anna ühtki muud litsentsi ega õigust kui veebisaidi külastamise ja sellel navigeerimise õigus.

Kõigi sellel veebisaidil avaldatud dokumentide (eriti fotode, filmide ja animatsioonide) reprodutseerimine on lubatud vaid teavituseesmärkidel ning ainult isiklikuks ja erakasutuseks; muudel eesmärkidel tehtud koopiate reprodutseerimine ja kasutamine on selgesõnaliselt keelatud, v.a juhul, kui selleks on hangitud Saint-Gobain Ecophon AB eelnev kirjalik luba.

Sel veebisaidil mainitud ettevõtte nimed, logod, tooted, kaubamärgid ja domeeninimed on Saint-Gobain Ecophon AB ja/või Saint-Gobain Groupi üksuste ainuomand ning neid ei tohi kasutada ilma asjakohase ettevõtte või üksuse eelneva kirjaliku loata.