Privaatsuspoliitika

Privaatsusteatis

Saint-Gobain Ecophon AB (edaspidi: Ecophon või meie) vastutab teie isikuandmete turvalisuse tagamise eest ja kohustub neid käsitlema vastavalt riigisisestele õigusaktidele ja Euroopa Liidu kehtestatud isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR).

Meie kogutavad, töödeldavad ja säilitatavad isikuandmed

Et saaksime pakkuda teile teenuseid ja tooteid parimal võimalikul viisil, peame koguma teie isikuandmeid. Säärane kogumine võib aset leida järgmistel juhtudel.

  • Üritused
  • Klienditugi
  • Uudiskirjade tellimine
  • Näost näkku kohtumised     

Me ei kogu ega säilita teavet, v.a juhul, kui teil ja meil on selleks õigustatud huvi või kui peame seda tegema riigisiseste õigusaktide tõttu.

Teeme tihedat koostööd arvukate kolmandate isikutega, et pakkuda teile toote- ja teenusevalikut, mis täiendab meie pakutavat. Iga kolmas isik, kellega jagame teie isikuandmeid, võib neid kasutada vaid piiratud tingimustel: neil on õigus kasutada teie isikuandmeid vaid meile ja/või teile teenuste osutamiseks. Näiteks võime jagada teie andmeid tootjaga, kui seda on tarvis garantiitingimuste täitmiseks. Hoolitseme alati selle eest, et kolmandad isikud, kellega jagame teie isikuandmeid, järgivad privaatsus- ja turvanõudeid, mis ühtivad meie tavade ja asjakohaste õigusaktidega.

On olukordi, kus peame teie isikuandmeid edastama kolmandale isikule, et täita teile antud lubadusi (nt selleks, et kuller saaks kauba teieni toimetada). Anname endast parima, et andmeid käsitletakse parimal ja kõige turvalisemal viisil.

Küpsised

Lugege lisaks, milleks kasutatakse sellel saidil küpsiseid ja mis on nende eesmärk.

Saint-Gobain Groupi privaatsuspõhimõtted

Saint-Gobaini ja ettevõtte kõigi üksuste täielikud rahvusvahelised põhimõtted leiate lingilt www.saint-gobain.com/en/privacy-policy.

Võtke ühendust

Kui teil on küsimusi meie privaatsuspõhimõtete kohta, kui soovite saada lisateavet selle kohta, kuidas käsitleme teie isikuandmeid, või kui teil tekib üldisi küsimusi isikuandmete ja Ecophoni kohta, kirjutage meile aadressil dataprotection@ecophon.com või kasutage küsimuse/päringu saatmiseks meie vormi Küsi lisainfot.