Pühendumus
ja progress

 
Ecophon on täielikult pühendunud sellele, et saada hiljemalt 2050. aastaks esimeseks oma valdkonna nullheitmetega tegijaks tänu läbipaistvusele ja innovatsioonile. Selle eesmärgini jõudmiseks võtame endale eestvedaja rolli ressursikasutuse ja jäätmete vähendamise, taaskasutamise ning jätkusuutliku tootearenduse vallas.
 
Vali jaotis

Ecophon lähtub parematest põhimõtetest, materjalidest ja läbipaistvusest, et muuta jätkusuutlikkus oma valdkonnas taas usaldusväärseks. Usume, et tõelisel jätkusuutlikkusel ei ole midagi varjata. Töö kõrgeimate ideaalide nimel kogu organisatsioonis tervikuna on loomulik osa meie lubadusest: "A sound effect on people". Ja kui soovime, et jätkusuutlikkusel oleks sisu, peab see põhinema ausal lähenemisel, kõrgetel ambitsioonidel ja headel kavatsustel.

Saavutused, mille üle võib uhke olla

Meie keskkonnamõju vähendamine peab olema meie äristrateegia keskne eesmärk. Töö kõigi sellega seotud teemadega alates meie toodete ökodisainist kuni energia- ja veemajanduseni on juba suur samm nullheitmetega akustika suunas.

Lugege meie saavutuste kohta lähemalt meie jätkusuutlikkuse raportist, kus kirjeldame üksikasjalikult oma arenguid 2030. aasta jätkusuutlikkuseesmärkide suunas.

Eesmärgid tõeliste nullheitmete saavutamiseks

  • Oleme lubanud seada eesmärgiks vähendada 2030.* aastaks otseseid heitmeid 33% võrra võrreldes 2017. aastaga

  • Eesmärk on 2025. aastaks oma tootmisüksustes fossiilkütustest täielikult loobuda

  • Eesmärk on 2025. aastaks 2010. aastaga võrreldes 80% vähem veeheidet toodetud ühiku kohta

  • Eesmärk on 2025. aastaks vähendada ümbertöötlemata jäätmete kogust 2010. aastaga võrreldes 50% võrra tootmisüksuse kohta

*1.+2. mõjuala eesmärk aastaks 2030: vähenemine 33% võrra (võrdlusaasta 2017)

Close-up of acoustic panels in a pile
  • Meie eesmärgiks on saavutada 2025. aastaks teadus- ja arendustegevuse täielikult integreeritud keskendumine jätkusuutlikele tehnoloogiatele ja protsessidele
  • Eesmärk on 2025. aastaks kasutada pehmetes toodetes keskmiselt 55% ulatuses ringlusse võetud materjale
  • Eesmärk on 2025. aastaks kasutada plastpakendites vähemalt 30% ulatuses ringlusse võetud materjale
  • 2025. aastaks peaks 85%-l meie tootesortimendist olema sertifikaadid HPD ja Eurofins Indoor Air Comfort Gold – kaks sertifikaati, mis on kooskõlas roheliste hoonete nõuetega
  • 2025. aastaks on 89%-l müüdud toodetest tootespetsiifiline keskkonnadeklaratsioon (EPD)

 

arrow_forward

Tagasi jätkusuutlikkuse kodulehele