... / Akustilised lahendused / Haridus / Avatud õpikeskkond

Avatud õpikeskkond

Õppimine keskendatud koostöö kaudu

Avatud ruumis peab heli jääma allikale võimalikult lähedale. See vähendab kõne helitaseme eskaleerumist ning võimaldab rühmal ja õpetajal suhelda selges kõnes ja mugaval kuulmistasemel.

Kõige sagedamini esinev tegevus nendes ruumides on mingit tüüpi rühmatöö. Kui akustikaga ei ole õigesti tegeletud, levib heli ruumis ja häirib teisi klasse ja rühmi. See viib segavate helide, eriti madala sagedusega helide kuhjumiseni, mistõttu peavad õppurid oma häält tõstma, mis eskaleerib helitaset veelgi. Lõpuks viib see ruumini, kus õppuritel on raske keskenduda ja õpetajatel õppureid aidata ja juhendada.

Ülesanne:

  • helitaseme vähendamine;
  • takistada heli levimist üle kogu ruumi;
  • kõne selguse suurendamine.

Lahendus:

  • kasutada kõikidel kõnesagedustel heade helineelamisomadustega heli summutavat lage; 
  • kasutage seinaneeldureid võimalikult paljude rühma istekohtade läheduses.   

Tootesoovitus   

Toodete kombinatsioon Madalsagedus (125 HZ) Akustilised omadused Löögikindlus / vastupidavus Siseõhu kvaliteet Pinnatüüp
5 5 3 5 Akutex™ FT
5 5 3 5 Akutex™ T
Gedina ja Akusto Wall 3 3 3 5 Akutex™ T

Soovitus vastab sellele konkreetsele tegevusele ja ruumile ning põhineb Ecophoni toodete omavahelisel võrdlusel. Kasutusel olev skaala on vahemikus 1 kuni 5, kus 5 on parim võimalik tulemus. Siseõhu kvaliteedi tulemused: 5 tähendab vastavust Prantsusmaa LOÜ A+ ja California heitenormide määrusega ja 4 tähendab vastavust Prantsusmaa LOÜ A ja M1-le (Soome ehitusmaterjalide emissioonide klassifikatsioon).

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979

Tegevuspõhised akustikalahendused

Millega tuleks arvestada parima võimaliku helikeskkona loomisel haridusasutuste ruumidesse. 

Saa teada lisa

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979