Söökla

Lõdvestumine ja söögi nautimine

Söökla või kohvik peab olema koht, kus õppurid ja õpetajad saavad nautida nii toitu kui ka üksteise seltskonda. See tähendab, et rääkimis- ja kuulamismugavus peavad olema head. 

Tüüpiline söökla on kõrge laega suur avatud ruum. Samal ajal toimub palju vestlusi ning pidevalt kostab lauanõude ja söögiriistade tekitatud müra. Ilma sobiva helineeldumiseta põrkab heli kõvadelt pindadelt tagasi, luues kajasid, mis levivad igas suunas. See suurendab helitaset märkimisväärselt, põhjustades väga stressitekitava ja ebamugava keskkonna.

Ülesanne:

  • takistada helitaseme eskaleerumist;
  • takistada heli levimist igas suunas ning lähedal asuvatesse piirkondadesse.

Lahendus:

  • väga heade helineelamisomadustega laeneeldurite kasutamine;
  • seinte katmine seinaneelduritega võimalikult suures osas;
  • paigutage söökla eemale aladest, mis on eriti helitundlikud.

Tootesoovitus 

Toodete kombinatsioon Akustilised omadused Löögikindlus / vastupidavus Siseõhu kvaliteet Pinnatüüp
5 3 5 Akutex™ FT
Gedina + Extra Bass ja Akusto Wall
5 3 5 Akutex™ T
Gedina ja Akusto Wall 3 3 5 Akutex™ T


Soovitus vastab sellele konkreetsele tegevusele ja ruumile ning põhineb Ecophoni toodete omavahelisel võrdlusel. Kasutusel olev skaala on vahemikus 1 kuni 5, kus 5 on parim võimalik tulemus. Siseõhu kvaliteedi tulemused: 5 tähendab vastavust Prantsusmaa LOÜ A+ ja California heitenormide määrusega ja 4 tähendab vastavust Prantsusmaa LOÜ A ja M1-le (Soome ehitusmaterjalide emissioonide klassifikatsioon).

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979