... / Akustilised lahendused / Kontor / Keskendumist nõudev töö

Keskendumist nõudev töö

Aeg-ajalt on igaühel tarvis keskenduda, ilma et teda häiritaks. Kuna järjest vähematel inimestel on olemas päris isiklik töökabinet, on väga tähtis, et kontoris oleksid nn keskendumisnurgad. Neid saab kasutada muu hulgas väga olulistele ülesannetele, pikkadele telefonivestlustele, videokonverentsidele ja nõupidamistele keskendumiseks.

Ülesanne: 

Takistada seinalt seinale levivat kaja, muuta kõne selgemaks ning hoida ära heli tungimine ruumi ja imbumine ruumist välja.

Lahendus: 

Nii eraldatud töökabinettide kui ka keskendumisnurga puhul on tarvis heliisolatsiooni, heli summutavat lage ja summutavat katet vähemalt ühele seinale.

Akustilised kaalutlused:

Seinalt seinale leviv kaja, heliisolatsioon ja kõne selgus

 

Tootesoovitused:

Võta ühendust

 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>

 

     

Brošüür

Loe lisa meie brošüürist akustilistest lahendustest kontorisse.

Lae alla

Võta ühendust

 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>