... / Akustilised lahendused / Tervishoid / Administratiivruumid

Administratiivruumid

Võimalus keskendumiseks

Administratiivruumides, nii avatud planeeringuga kontoris, eraldi töökabinettides, koosoleku ruumis ja ka õdede ruumis, täidavad töötajad päeva jooksul erinevaid ülesandeid. Ühes ruumis töötab sageli koos mitu meditsiiniasutuse sekretäri ning on vajalik, et edastatav informatsioon oleks selge ja ei tekiks vigu andmete sisestamisel andmebaasi.

Kui administratiivruumi akustliline lahendus ei ole piisav levib heli kõikjale ja tulemus võib olla kaootiline. Helitase eskaleerub ning kaastöötajate töö on häiritud.

Ülesanne

  • Võimalus keskenduda tähtsale ülesandele
  • Avatud planeeringuga ruumis on oluline, et kõne ja muud helid ei liiguks kaugele
  • Väikses ruumis on tähtsal kohal privaatsus, kommunikatsioon ja kaja vältimine

Lahendus

     Avatud planeeringuga ruumid:

  • Helineelav lagi heade helineelamisomadustega kõne segadustel
  • Seinaneeldurid
  • Helineelavad sirmid, et jagada ala väiksemateks aladeks
  • Madalamale paigaldatud vabalt rippuvad elemendid töölaua kohal

     Väiksemad ruumid:

  • Hea heliisolatsioon
  • Helineelav lagi
  • Seinaneeldurid kahel kõrvuti asuval seinal

Akustilised kaalutlused

Tootesoovitused administratiivruumi

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979

Brošüür

Lisateave selle kohta, kuidas müra mõjutab tervishoiuasutustes pakutavate teenuste kvaliteeti (inglise keeles).

Lae alla

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979