... / Akustilised lahendused / Tervishoid / Hooldekodu eluruumid

Hooldekodu eluruumid

Uus kodu eemal kodust

Personaalne eluruum hooldekodus peaks olema turvaline, mugav ja privaatne. Selle tagamiseks on tähtis vähedada helide mõju. Et vestlusi saaks läbi viia normaalsel hääletoonil, tuleks vältida kaja teket.

Hooldekodu kõikide ruumide puhul peaks arvestma, et elanikel võib olla kuulmisraskusi. Müra ja kuulmisraskused võivad põhjustada ärevust, stressi ja eemaldumist sotsiaalsetest tegevustest.

Ülesanne

  • Vähendada peegelduvat kaja
  • Privaatsuse tagamine
  • Minimeerida ruumis tekkiva heli mõju
  • Takistada heli levikut eluruumi kõrvalasuvatest ruumidest ja koridorist

Lahendus

  • Heli neelav lagi ruumis
  • Ruumidevaheline heliisolatsioon

Akustilised kaalutlused

Tootesoovitused hooldekodu eluruumi

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979

Brošüür

Lisateave selle kohta, kuidas müra mõjutab tervishoiuasutustes pakutavate teenuste kvaliteeti (inglise keeles).

Lae alla

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979