Ooteruumid

Mugav ootamine

Ooteruumid on kas selleks ette nähtud suuremad ruumid, või koridoris/avatud ruumis paiknevad väiksemad alad. Tihti on ooteruumis vastuvõtulaud, kus inimesed saavad rääkida õega või administratiivse personaliga. 

Tähtis on, et ootekeskkond oleks lõõgastav ja mugav, mis aitab vähendada ärevustunnet. Inimestel peaks olema võimalus privaatseks vestluseks, ilma et keegi jutuajamist pealt kuuleks.

Ülesanne

  • Helineeldumine ja takistada kaja tekkimist
  • Parandada kõne selgust
  • Takistada heli levikut ruumis

Lahendus

  • Kasutada kõrge helineeldumisvõimega lage
  • Kasutada seinaneeldureid. Vatuvõtulaua puhul tuleks seinaneeldurid paigutada lähedalasuvatele seintele
  • Täiendavalt paigaldada vastuvõtulaua kohale vabalt rippuvaid helineelavaid elemente, et parandada kõne selgust ja privaatsust

Akustilised kaalutlused

Ooteala tootesoovitused

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979

Brošüür

Lisateave selle kohta, kuidas müra mõjutab tervishoiuasutustes pakutavate teenuste kvaliteeti (inglise keeles).

Lae alla

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979