... / Akustilised lahendused / Tervishoid / Palat ja ravikabinet

Palat ja ravikabinet

Taastumine rahulikus keskkonnas

Puhkusel ja unel on tähtis roll meie igapäevases elus ja mõjutavad meie tervist. Veelgi tähtsamat rolli mängivad nad siis, kui oleme haiged või kui oleme taasumas operatsioonist. 

Palat ja ravikabinet peaks pakkuma privaatsust, mugavust ja head unekvaliteeti. Vältima peaks helisid ja müra, mis võivad põhjustada negatiivseid tundeid, nagu ärevus ja stress.

Ülesanne

  • Privaatsuse tagamine
  • Parandada kommunikatsiooni
  • Minimeerida ruumis tekkivate helide mõju (masinatest tulenevad helid ja kõne)
  • Vähendada kõrvalasuvatest aladest tulenevat müra

Lahendus

  • Kasutada väga head helineelavat lage ja seinaneeldureid vähemalt ühel seinal
  • Pakkuda head ruumidevahelist heliisolatsiooni ja ka helineelav lagi ja seinaneeldurid koridoris

Akustilised kaalutlused

Tootesoovitused ravikabinetti ja palatisse

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979

Brošüür

Saa teada lisainformatsiooni ja kasulikke fakte meie brošüürist: "Enhance care and recovery with Activity Based Acoustic Design" (inglise keeles).

Lae alla

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979