Soome koolis on fookuses mitmekülgsus ja jätkusuutlikkus

Hiukkavaara Kogukonnakeskuse eripäraks on selle mitmekülgsus. 700 õpilasele projekteeritud koolimajas asuvad peale 350 õpilasega alg- ja põhikooli ka lastesõim ja eelkool, noortekeskus ja kooli raamatukogu. Kohalikud elanikud saavad kasutada mitte ainult ruume, vaid ka kogukonna- ja täiskasvanuhariduse tegevusi ning spordirajatisi.

Hiukkavaara Kogukonnakeskust kasutab väga mitmekesine seltskond, mis tähendab, et ruumid tuli kujundada võimalikult kohandatavateks, multifunktsionaalseteks ja mugavateks. Erilist rõhku pandi ühiskasutatavate ruumide akustikale ja õpperuumide kujundus pidi vastama ka hiljuti reformitud Soome õppekava nõuetele.

Kogukonnakeskuse kallal töötamist suunasid ka jätkusuutlikkuse, keskkonnamõju ja energiatõhususega seotud eesmärgid. Hoone sai peagi rahvusvahelise rohelise kinnisvara sertifitseerimissüsteemi LEED for Schools alusel kuldse reitingu.

Avatud õpperuum

Traditsiooniliste klassiruumide asemel on keskuses avatud õpperuumid, mida saab privaatsuse vajaduse korral eraldada.

 

Mobiilset mööblit saab kasutada paindlike õppe- ja tööpiirkondade "pesade" loomiseks.

Õppekava toetav inspireeriv ja paindlik kool

Hiukkavaara Kogukonnakeskuses ei ole traditsioonilisi klassiruume, vaid see põhineb avatud õppekambritel ehk „pesadel“. Ruumid on kohandatavad ja privaatsuse vajaduse korral saab alasid eraldada, kasutades näiteks kardinaid ja liigutatavat mööblit.

„Suurim neist õppepesadest mahutab kuni 200 õpilast. Praegu on meie suurimas õpperühmas 130 õpilast – võrreldav suhteliselt väikese külakooliga. Suuremates rühmades ja mitmeotstarbelistes ruumides töötamine eeldab õpilastelt ja õpetajatelt paindlikkust ja oskust üksteisega koostööd teha,“ selgitas Hiukkavaara Kogukonnakeskuse direktor ja õppealajuhataja Anne Moilanen.

„Need uued ruumid toetavad uue õppekava elluviimist ja eesmärke – osalemist, suhtlemist ja kogukondlike teadmiste loomist,“ nentis ta tunnustavalt.

format_quote

Hea akustika parandab keskendumisvõimet ja suurendab kasutajate rahulolu.

 

Sisearhitekt Anna Ervasti-Gussander

Kuulamine juba planeerimisetapis

Avatud õpikeskkondades nõuab akustika erilist tähelepanu. Projekti planeerimisse oli algusest peale lähedalt kaasatud akustiline projekteerija.

„Hea akustika parandab keskendumisvõimet ja suurendab kasutajate rahulolu. Hea ruumi- ja sisekujundus võimaldab meil välistada tarbetud häirimistegurid ja vältida näiteks õpetajate hääleprobleeme,“ selgitas Hiukkavaara statsionaarse ja mobiilse sisustuse projekteerimise, samuti ruumides kasutatud värvilahenduse ja materjalide eest vastutanud arhitektuuribüroo Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen sisearhitekt Anna Ervasti-Gussander.

Enamiku avatud õpikeskkondade põrandakattematerjaliks valiti tekstiilvaip. Tekstiilvaip katab ka osasi vaheseinu.

Enamiku avatud õpikeskkondade põrandakattematerjaliks valiti tekstiilvaip. Tekstiilvaip katab ka osa vaheseinu. Lagede jaoks kasutati akustilise disainiga Focus E ja silmatorkavaid Solo Baffle tooteid, seintel aga Akusto Wall lahendusi, et anda kinnituspindadele akustilised omadused.

„Ruumide paindlikkust ja mitmekülgsust arvestati nii statsionaarse kui ka mobiilse mööbli osas. Kasutatav mobiilne mööbel on kergesti teisaldatav ja detailidel on akustilised elemendid. Keskuses on mitmekesine valik õppekambreid, mis moodustavad loomulikult rahulikumad töökohad,“ ütles Ervasti-Gussander.

Mitmeotstarbelised ühiskasutatavad ruumid hoone keskel

Esimese korruse keskmes on suur fuajeeruum, mille akustikale pöörati erilist tähelepanu. Ervasti-Gussander peab selle ruumi akustilisi omadusi projekti erakordselt õnnestunud elemendiks.

Hiukkavaara kool

Avatud fuajee ja söökla akustikaga arvestati planeerimisetapis, valides põrandakattematerjaliks helisummutavad kummiplaadid. Suur osa seinapinnast on kaetud puitliistudega, mille taga on akustilised paneelid. Fuajees ja sööklas moodustavad lae puitkiudakustilised paneelid, mille taga on kohati helisummutavad paneelid.

Ruumiakustika üle rõõmustab ka kooli õppealajuhataja.

„Söögiajad on meeldivad, isegi kui on palju rahvast ja palju lärmi.“

Koolis ööbimine

Loomulikult võeti Hiukkavaara planeerimisel arvesse ka kasutajate vajadusi – konsulteeriti erinevate ainerühmade õpetajate, õpilaste ja lastesõimu töötajatega. On selge, et lõpptulemus on hästi vastu võetud.

„Nii töötajad kui ka õpilased on uute ruumidega rahul. Oleme rahul nii hoone funktsionaalsuse kui ka selles oleva tundega. Ruumid on nii kenad, et üks õpilane tahtis isegi ööseks kooli jääda,“ nentis Moilanen.

„Meie kui ruumikujundajate jaoks oli Hiukkavaara Kogukonnakeskus esimene avatud õpikeskkond, mille oleme nii ulatuslikult juurutanud. Oleme lõpptulemusega rahul ja kõige tähtsam on, et ka ruumide kasutajad on nendega rahul,“ ütle Ervasti-Gussander naeratades.

 

Tekst: Eveliina Miettunen

Hiukkavaara 


2017. aasta septembris omistati koolile LEED Gold.

Kinnistu pindala on ligikaudu 11,000 m2.

Sinna mahuvad 350 õpilasega alg- ja põhikool, kuus päevahoidu ja kaks eelkoolirühma, kooli raamatukogu, täiskasvanute koolitusteenused, spordirajatised ning kogukonna- ja noorte tegevusruumid.

Ruume väisab igal õhtul sadakond külastajat.