AppAgent Kontor

Projekt: AppAgent kontor, Prague 5

Maa/Linn: Czech republic, Prague

Paigaldaja: B&V Gips EU s.r.o.

Projekti suurus: 150 m²

Kõne halva arusaadavuse ja kajarohkuse tõttu tundus AppAgenti klientidele, et neile helistatakse vannitoast, mitte kontorist. Juhtkond otsustas võtta tarvitusele abinõud parema helikeskkonna saavutamiseks, et halb akustika ei kajastuks äritulemustes.

 

Halb akustika teeb palju tüli

Kõne kesine arusaadavus, ruumides kaikuv kaja, kõrvaklappe kasutavad töötajad ja Peter Fodori (asutaja ning tegevjuht) isiklikud kogemused ajendasid AppAgent s.r.o.-d rakendama meetmeid parema helikeskkonna saavutamiseks ettevõtte olemasolevates ruumides. See kogemus on aidanud Peteril mõista, et halb akustika põhjustab suhtlusmüra ja probleeme, mis äritegevusse üle kanduvad. Ta töötab regulaarselt kodust ja vestleb kontoriga telefoni teel.

Vestlustele AppAgenti kontoriga olid alati omased kõne halb mõistetavus ja probleemid teabe vahetamisel. Peter teadis, et paljud koosolekud, iseäranis välismaiste klientidega, leidsid (kontoris) aset Skype’i teel. Teave vajas alati üle selgitamist ja täpsustamist. Kliendid ei häbenenud öelda, et neile tundus, nagu helistataks neile vannitoast. Kujutlege vaid, mis tunne oleks skaipida vannitoast!

Interior image after the implementation of acoustic solutions

Akustiliste lagede ja vabalt rippuvate paneelide kombinatsioon optimaalse akustika heaks

AppAgenti kontor kogupindalaga 150 m2 asub kahel korrusel. Kontor hõlmab klassikalisi väiksemaid kabinette, koosolekuruumi ja üht avatud planeeringuga töösaali. Tegu on vanema hoonega, mistõttu ruumidel oli kõrgust tubli 3,2 meetrit. Laed ja seinad olid siledaks krohvitud (s.t. peamiselt kõvade ja peegeldavate pindadega), sisustus tagasihoidlik.

Väljapakutud optimaalsed akustikalahendused nägid ette heli neelavaid lagesid ja laealuse tühja ruumi vähendamist. Mõnel pool lisati seintele kaja minimeerimiseks vabalt rippuvad paneelid Solo. Akustilisi ümberehitusi teostati kõigil aladel peale ühe koridori.

Oluliselt parem olukord järelkõla ja kõne arusaadavuse osas

Akustiliste ümberehituste keskmes oli avatud planeeringuga töösaal ja üks koosolekuruum, parameetreid mõõdeti enne ja pärast ümberehitust. Antud juhul keskenduti kliendi põhiprobleemidele – järelkõlale ja kõne arusaadavusele. Kummagi osas saavutati märkimisväärset edu. Töötajad tajusid erinevust kohe ja väljendasid rahulolu sellega, et nad võisid nüüd rääkida kõrvaklappide kasutamise asemel.

format_quote

Atmosfäär ja dünaamika on täielikult muutunud ning siin on olnud uskumatult vaikne.

„Atmosfäär ja dünaamika on täielikult muutunud, viimasel ajal on siin uskumatult vaikne. Muudatused tõid oodatud tulemusi. Heli ja side kvaliteet on nüüd märksa parem, seda ka siis kui vestleme klientidega Skype’i või Hangoutsi kaudu. Nad kuulevad meid palju selgemini, just see oli üks põhimuresid, mida lahendada soovisime,“ kiidab Peter Fodor.