Woman sticking head out of car

Mida oodata nõuetekohasest EPD-st

Kõik tarnijad toodavad keskkonnadeklaratsioone (EPD-sid). Aga mitte kõik ei ole samaväärsed. Paljud on loodud tootesarjadele, mitte üksikutele toodetele. See võib aidata vähendada kulusid. Meie kogemus näitab, et see aitab ka varjata konkreetsete toodete kehvasid jätkusuutlikkuse tulemusi – tootesarja keskmise välja toomine võib aidata hägustada tulemusi, mida oleks keeruline selgitada või nimetada jätkusuutlikeks.

Seepärast pooldame tööstusharuülest üleminekut standarditud EPD-dele iga toote jaoks eraldi. Ja kuni meil õnnestub see saavutada, on meie eesmärk julgustada kliente mõistma EPD-de olulisust. Pakkuda teile võimalusi, kuidas eristada häid infoallikaid mitte nii headest, kaitstes seeläbi oma investeeringut, klienti ja mainet.

Allpool on paar meie soovitust, mida otsida heast EPD-st.

  1. See on tehtud vaid ühe toote kohta. Toote EPD sisaldab olelusringi hindamisi (LCA) ainult selle toote kohta. Kui LCA on tehtud toodete rühma kohta, toob see välja kõikide sama tootesarja toodete tulemuste keskmised, mis jätab mõnest parema mulje, kui see väärt on.
  2. See hõlmab tervet olelusringi. Pöörake erilist tähelepanu sellele, kas mõni toote olelusringi osa on jäänud mõõtmata. EPD peab hõlmama keskkonnamõjusid tooraine hankimises, tootmises, transpordis, paigaldamises ja kasutuselt kõrvaldamises – kui infot on vähem, võib see olla märk, et tulemuslikkus mõnes valdkonnas võib olla problemaatiline.
  3. Selles kasutatakse usaldusväärsest allikast pärit andmeid. Otsige konkreetseid andmeid. See annab teile kindluse, et olelusringi hindamise tulemused põhinevad tegelikel tarnijaandmetel, mitte vähem täpsetel ja arusaadavamatel tööstusharu või üleilmsetel keskmistel väärtustel.
  4. See ei sea ohtu tehnilist jõudlust. EPD peab kasutama viitepunktina nii-öelda funktsionaalset üksust, mis viib keskkonnaalased tulemused vastavusse kindla tehnilise omadusega. See tagab sarnaste toodete ja funktsioonide keskkonnamõjude võrdlemise võimaluse.
  5. Eksperdi nõuanne... Kui EPD-de hindamine ei valmista teile raskusi, võite lähemalt uurida ka andmete kvaliteeti ja tulemuste varieeruvust – need on veelgi spetsiifilisemad näitajad, mis aitavad selgeks teha, kas olelusringi hindamine on vigane või eksitav.


Lõppude lõpuks kinnitab teie EPD jätkusuutlikku käitumist, mida teie ja teie kliendid ootate ning mille eest olete maksnud. Tasub pühendada veidi aega selle mõistmisele ja kvaliteedi hindamisele. Tarnija peab alati suutma esitada teile nõuetekohase ja täieliku EPD iga üksiku toote kohta. Kui ta seda ei suuda, siis miks?

arrow_forward

Lae alla meie EPDd

arrow_forward

Tagasi jätkusuutlikkuse pealehele