WELL-i sertifikaat: suur huvi töökoha heaolu vastu Hispaanias

Huvi tervise ja heaolu vastu töökohal kasvab kiiresti. Ainus hoone sertifikaat, mis keskendub neile probleemidele, WELL, kasvab pidevalt. Nii ka Hispaanias. „Kasv on hämmastav ja me näeme sama arengut ka teistes Euroopa riikides,“ ütles Bieito Silva Poti, Hispaania WELL-i partneri ITG arhitekt ja WELL-i jõudluse testimisagent.

Bieito Silva Poti

 • Arhitekt, kes on viimased aastad töötanud jätkusuutlikkuse ja heaolu konsultandina.

 • Vastutav WELL sertifitseerimise eest ITG-s, Performance Testing Agent’is ja Well Faculty’is.

 • Varem on ta töötanud ka Breeami ja Leedi sertifikaatidega.

 • Ta on Living Building Challenge suursaadik ja Fitweli suursaadik.

2018. aastal sõlmis Hispaania mittetulunduslik tehnoloogiaorganisatsioon ITG (Instituto Tecnologico de Galicia) lepingu Well Building Institute’iga. Selle lepingu alusel sisenes WELL-i sertifikaat Hispaania ja Lõuna-Ameerika turgudele. See on osutunud targaks sammuks. ITG näeb Hispaanias laialdast huvi terviseprobleemide vastu üldiselt ja eriti WELL-i sertifitseerimise vastu.

„WELL-i volitatud partnerina korraldasime 2019. aastal heaoluteemalise konverentsi „Wellference“. Esimesel aastal meelitas see kohale 300 osalist. Ma nimetaksin seda eduks ja indikaatoriks suurest huvist tervislike töökohtade vastu Hispaanias,“ ütles Bieito.

Suur nõudlus tervislike töökohtade järele

Well Building Standard on esimene hindamissüsteem, mis keskendub ainult sellele, kuidas hooned ja kõik neis olev võivad tõhustada mugavust ja parandada tervist ja heaolu. Tervis on midagi, mille pärast enamik inimesi muretseb, ja paljud inimesed tunnevad terviseprobleemide vastu suurt huvi. Tänapäeva töötajad tahavad töötada tervislikus keskkonnas.

Bieito Silva Poti, arhitekt ja Well Performance Testing Agent Hispaania Well partner ettevõttes ITG.

„See on meile oluline ja tööandjad teavad seda. Terviseprobleemide puhul on hea see, et kõik asjaosalised ei saa sellest mitte ainult kasu, vaid märkavad seda väga selgelt. Kui töökeskkond paraneb, on lihtsam oma tööle keskenduda. Tervislik ja mugav töökoht toob kaasa vähem häirimistegureid ja parema tulemuslikkuse. See ei seisne aga ainult tulemuslikkuse parandamises. Mõned otsesed tööandja kulud, näiteks haigusleht, on seotud ebakvaliteetse, ebamugava ja ebatervisliku töökeskkonnaga,“ ütles Bieito.

Tööheaolu on ülioluline

Huvi terviseteemade vastu on märkimisväärne nende ettevõtete seas, mida Bieito nimetab kõrgetasemelisteks ettevõteteks ehk ettevõteteks, mis püüavad ligi meelitada andekamaid ja haritumaid inimesi. Need sõltuvad edukast tööandja brändingust. Töökoht on selles osas ülioluline – geograafiline asend, disain ja tervislikud tegurid võivad otsustada, kas ametikoha kandidaat võtab pakkumise vastu või mitte. Nende otsuste tegemisel ei ole tänapäeval otsustava tähtsusega mitte ainult majanduslikud tegurid, nagu palk, pensionid ja kindlustus. Kui kvalifitseeritud kandidaat loobub tööandjast, võib uue kandidaadi leidmine olla väga kulukas.

„Hispaanias näeme palju ettevõtteid, sealhulgas rahvusvahelisi, kes renoveerivad ja sertifitseerivad oma hooneid. Uusi hooneid ehitavatel kinnisvaraomanikel on huvi ka neid sertifitseerida, sest nad on teadlikud üürnike suurest vajadusest pakkuda töötajatele tervislikku töökohta,“ selgitas Bieito.

format_quote

Tervislik ja mugav töökoht toob kaasa vähem segajaid ja parema jõudluse.

WELL projektide märkimisväärne kasv

Alates selle loomisest 2014. aastal on WELL-i sertifikaati taotlenud 4136 projekti 59 riigis. Hispaanias on kasv olnud märkimisväärne: 2019. aastal üle 300 protsendi. Tõsi, kasv sai alguse väikestest numbritest, kuid see on siiski märkimisväärne. ITG-l oli 2020. aasta alguses pooleli 85 WELL-i projekti.

„Kasv on hämmastav. Sama arengut on näha ka teistes Euroopa riikides, nagu Prantsusmaa ja Ühendkuningriik. Samuti näeb seda suures hulgas heaoluteemalistes konverentsides üle maailma. Huvi on tohutu.“

Milline siis on olukord töökohal Hispaanias? Stsenaariumis domineerivad avatud planeeringuga kontorid ja kinnised kontorid on väga haruldased, ütles Bieito.

„Hoonete kvaliteet on üsna hea, kuigi põhirõhk ei olnud nende hoonete ehitamisel tervisel. Vundament on aga olemas ja enamikku hooneid saab hõlpsasti tervise seisukohast kohandada ja taotleda WELL-i sertifikaati.“

Avatud planeeringuga kontorid on Hispaanias domineerivad .

"Ma arvan, et me räägime valjemini kui inimesed paljudes teistes riikides. See muudab kontorimüra veelgi hullemaks, ”ütleb Bieito.

Müra on kõige keerulisem probleem

Avatud lahenduste leviku tõttu pole akustilised tingimused enamikes Hispaania kontorites kaugeltki optimaalsed. Lisaks avatud planeeringuga töökohtade akustilistele puudustele tuleb Hispaanias arvestada ka kultuurilise teguriga.

„Ma arvan, et me räägime valjemini kui inimesed paljudes teistes riikides. See muudab kontorimüra veelgi hullemaks,“ ütles Bieito. Ta lisas:

„Müra põhjustab keskendumisprobleeme. See on ilmselt kõige keerulisem probleem, mis meil praegu kontorites on. Ma arvan, et esimesed meetmed, mis tuleb võtta, on helisummutuse paigaldamine avatud ruumidesse ja seinte isoleerimine, mis eraldavad privaatset ruumi avatud ruumidest.“

Pikk tee minna

Ta rääkis, et teadlikkus mürast kui negatiivsest töökeskkonnategurist on Hispaanias üsna väike.

„Kui oled teatud olukorraga harjunud, on raske ette kujutada, et mõni teine võiks palju parem olla. Arvan, et ettevõtted tegelevad akustika teemaga, kuid meil on veel pikk tee minna.“

International Well Building Institute’i partnerina võtab ITG juhtrolli nende pikkade ja võib-olla käänuliste Hispaania ja Lõuna-Ameerika teede läbimisel. Selle ülesanne ja kohustus hõlmab kolme valdkonda:

 • haridus;
 • kontrollimine;
 • kommunikatsioon.

Praegu tehakse palju pingutusi hariduse ja kommunikatsiooni vallas. Kuid kui rohkem projekte saavutab oma eesmärgid, suureneb jõudluskontrollide arv.

Näib, et Bieitol on järgmistel aastatel veel tööd teha.

 

Tekst: Lars Wirtén

Mis on Well?

Well on kõige ulatuslikum hoone sertifitseerimine, mis keskendub tervisele ja heaolule ning mida administreerib International Well Building Institute. Sertifitseerimine võtab arvesse nii sotsiaalseid kui ka füüsilisi tingimusi, et parandada inimeste tervist ja heaolu.

Well ei asenda keskkonna sertifitseerimisi nagu Leed  ja Breeam, kuid seda tuleks näha täiendava sertifitseerimisena.

Kõik tüüpi hooned ja tegevused saavad sertifitseeritud, nagu näiteks kontorid, elamud, restoranid, haiglad ja muud. Hoonete osi saab samuti sertifitseerida, näiteks üks korrus. 

Well v2 sertifitseerimine (versioon 2) arvestab kümne* põhikontseptsiooniga:

 • Õhk
 • Vesi
 • Toit
 • Valgus
 • Liikumine
 • Termiline mugavus
 • Heli
 • Materialid
 • Meeleseisund
 • Kogukond

2018. aastal lisati algsete seitsmele kontseptsioonile veel kolm: akustika, materjalid ja kogukond. Selle tulemusena on nüüd kaks sertifitseerimise versiooni: Well v1 ja Well v2.

Well sertifitseerimine jaguneb kolme taseme vahel: Hõbe, Kuld ja Plaatina.


Allikas: Sue Clark, rahvusvaheliste programmide juht, Rootsi Green Building Nõukogu.