... / Teadmiste pank / Teadmised akustikast / Helirõhu tase

Helirõhu tase

Muusika on eri sagedusel helirõhkude segu

Helirõhk ehk helirõhu tase on helilainetest õhus tekkivate eri rõhkude näitaja. Madalaimat helirõhku, mida inimene kuuleb, nimetatakse kuulmisläveks ning kõrgeimat, mida inimene suudab taluda, tuntakse valulävena. Valuläve tasandil on helirõhk miljon korda suurem kui kuulmisläve tasandil.

Selleks et ei oleks tarvis tegelda nii laia skaalat hõlmavate arvudega, kasutatakse kokkusurutud, logaritmilist skaalat, mida väljendatakse detsibellides (dB). Sellel skaalal on madalaim helirõhu tase 0 dB (kuulmislävi) ning valuläve väärtus on ligikaudu 120 dB.

Kui väärtused liidetakse logaritmilisel skaalal kokku, on tulemus lineaarse skaala omast erinev. Kui kaks võrdselt tugevat heliallikat liidetakse kokku, siis summaarne helirõhu tase ei ole mitte kahekordne, vaid suureneb kolme detsibelli võrra.

 

Pidage meeles järgmist:

  • Helirõhk ehk helirõhu tase on helilainetest õhus tekkivate eri rõhkude näitaja.

  • Madalaimat helirõhku, mida inimene kuuleb, nimetatakse kuulmisläveks ning kõrgeimat, mida inimene suudab taluda, tuntakse valulävena.

  • Kasutatakse kokkusurutud, logaritmilist skaalat, mida väljendatakse detsibellides (dB).

  • Kui kaks võrdselt tugevat heliallikat liidetakse kokku, siis summaarne helirõhu tase ei ole mitte kahekordne, vaid suureneb kolme detsibelli võrra.

Top

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979