Akustinės salos

 

Laisvai kabančius elementus galima pritaikyti įvairioms sąlygoms, taigi jie padeda išspręsti daugybę su akustiniu dizainu susijusių problemų. Jeigu laisvai kabantys elementai panaudojami prastai akustikai pagerinti, tuomet atskiri elementai sukuria difrakcijos efektą, o garso laukas veikia didesnį garsą sugeriančios medžiagos plotą. Abu efektus galima pritaikyti siekiant sustiprinti garso sugerties savybes.

Erdvioje ir triukšmingoje aplinkoje, tokioje kaip atvirosios zonos, restoranai, prekybos centrai ir kt., laisvai kabančius elementus galima montuoti šalia darbo zonų arba kitose vietose, kuriose reikia pagerinti akustiką, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos bendrauti, susikaupti ar pailsėti. Tokios vietos gali būti, pavyzdžiui, registratūra ir informacijos salelės arba poilsio zonos, esančios didesnėse, triukšmingose erdvėse.

Patalpose, kuriose dėl įvairių priežasčių negalima montuoti ištisinių lubų, pavyzdžiui, kai sijos padeda reguliuoti temperatūrą (t. y. taikomas betono perdangų aktyvavimas) arba jeigu yra dideli stiklinio paviršiaus plotai, vienas iš būdų sukurti priimtiną akustinę aplinką yra naudoti sugerties salelių blokus. Sugerties salelės gali būti suprojektuotos kaip plokštės arba kaip horizontalūs kabamieji elementai.

Sugerties salelių blokus taip pat galima naudoti aplinkoje, kurioje akustinės lubos neužtikrina pakankamos garso sugerties. Akustinę aplinką galima pagerinti papildžius lubas horizontaliais kabamaisiais sugerties elementais arba plokštėmis – taip bus sumažinamas garso lygis (arba nuslopinamas garsas didėjant atstumui).

 

Akustinis efektas aplink laisvai kabančius elementus:

  • mažesnis triukšmas greta laisvai kabančių elementų;
  • didesnis kalbos aiškumas ir C50 vertė;
  • trumpesnis ankstyvojo slopimo laikas (EDT);
  • geresnis kryptinis klausymas.

Atvirojo plano erdvėse laisvai kabantys elementai gali papildyti vientisas akustines lubas. Virš darbo vietų sumontuoti laisvai kabantys elementai, be pirmiau išvardytų teikiamų privalumų, taip pat sumažina garso sklidimą dideliais atstumais ir užtikrina geresnį privatumą tarp atskirų darbo vietų.

 

Subjektyvus laisvai kabančių elementų poveikis:

  • didesnis komfortas tiek kalbant, tiek klausantis;
  • mažesnis stresas ir su stresu susiję simptomai;
  • mažiau pavargsta balsas;
  • lengviau susikaupti.

Tais atvejais, kai laisvai kabantys elementai panaudojami kaip atskiri salelių blokai virš darbo vietų, garsą sugeriantys elementai turi būti montuojami kuo arčiau darbo vietų, nes taip sustiprinamas ekranavimas.
Laisvai kabantys elementai turėtų uždengti darbo zoną, geriausia, kad jie šiek tiek persidengtų. 

 

Elementų kabinimas aukštai

Elementų kabinimas žemai

 

Jeigu planuojama laisvai kabančiais elementais papildyti vientisas akustines lubas, dažnai geriau juos suskirstyti į nedidelius plotelius ir paskirstyti per visas lubas, nei netaisyklingai išdėstyti didesnius laisvai kabančius elementus. Padalijus juos į mažesnius plotus, sustiprinamas difrakcijos efektas ir padidinama garso lauko difuzija.

Jeigu darbo vieta yra šalia garsą atspindinčių sienų, kartu su laisvai kabančiais elementais rekomenduojama naudoti ant sienų montuojamus garsą sugeriančius elementus.

Laisvai kabantys elementai padidina galimybę lokalizuoti šalia darbo vietos esančius garso šaltinius. Tai stiprina kontrolės pojūtį ir mažina aplinkos keliamą stresą.

 

knowledge Biuras Sveikatos priežiūra Švietimas