Tinkamų garsą sugeriančių priemonių parinkimas

Kai garso banga pasiekia patalpos paviršių, dalis garso energijos atspindima, o dalis sugeriama į paviršių. Dalis garso bangos energijos virsta šiluma ir susigeria į medžiagą, o likusioji dalis prasiskverbia pro ją. Energijos, kuri virsta šiluma, kiekis priklauso nuo medžiagos garso sugerties savybių.

Medžiagos garso sugerties savybes nusako garso sugerties koeficientas α (alfa), kuris priklauso nuo garsų dažnio. Koeficientas svyruoja nuo 0 (visiškas atspindėjimas) iki 1,00 (visiška sugertis).

 

α = sugerties koeficientas

1. Perduodama energija 
2. Pakeista energija
3. Krintanti energija
4. Atspindėta energija

Garso sugerties koeficientas įprastai matuojamas „kambario metodu“. Matavimai atliekami didelėje patalpoje, kurioje sukuriamas difuzinis garso laukas, t. y. kai į bandomąjį paviršių krintanti garso energija pasiskirsto tolygiai.  

Šis matavimo metodas yra paremtas tarptautiniu standartu EN ISO 354. JAV naudojamas šio standarto atitikmuo – ASTM C 423 (atlikus matavimus pagal šį standartą dažnai gaunamos kiek didesnės vertės). Kambario metodu atliktų matavimų rezultatai įprastai naudojami pateikiant informaciją apie gaminį (kaip šiame leidinyje).

Garso sugerties savybės yra klasifikuojamos pagal EN ISO 11654 standartą, kuriuo remiantis nustatomos garso sugerties klasės.

knowledge Biuras Sveikatos priežiūra Švietimas