Tinkamos patalpų akustikos planavimas

Labai svarbu, kad reikalavimai patalpų akustinės aplinkos kokybei būtų apibrėžti dar ankstyvajame statybų proceso etape. Akustinės patalpų savybės viena ar kita forma yra tiesiogiai arba netiesiogiai aprašytos darbo aplinką reglamentuojančiuose teisės aktuose, statybos reglamentuose, gairėse bei standartuose. Gali būti, kad jums reikia taikyti griežtesnius reikalavimus, nei oficialiai yra įtvirtinti standartuose bei reglamentuose.
Griežtų bei gerai apgalvotų reikalavimų, susijusių su akustinėmis patalpų savybėmis, nustatymas nebūtinai reikalauja papildomų išlaidų. 
 
Keleto svarbių patalpų akustikos deskriptorių įtraukimas į techninę užduotį gali būti išties protingas žingsnis, siekiant galutiniams naudotojams užtikrinti tinkamą akustinę aplinką. Šiuo metu statybos standartuose ir kituose norminiuose dokumentuose daugiausia dėmesio skiriama bene vienam akustikos deskriptoriui – aidėjimo trukmei, susijusiai su aidesiu (reverberacija) patalpoje. Labai svarbu atsižvelgti į tai, kad patalpų akustinį komfortą lemia ne tik tam tikra aidėjimo trukmė.
 
Siekiant nustatyti, kurioms patalpų akustinėms savybėms (garso lygiui, aidėjimui, kalbos aiškumui) reikėtų teikti prioritetą, svarbu atsižvelgti į patalpų paskirtį. Ar patalpose turi būti palaikomas mažas triukšmo lygis? Ar svarbu užtikrinti patalpų naudotojų kalbos aiškumą? Ar aidėjimas patalpose būtų privalumas ar trūkumas, atsižvelgiant į patalpų paskirtį? Ar reikia užkirsti kelią garso sklidimui (ypač didelėse atvirose patalpose)? Į visus šiuos klausimus būtina atsakyti ankstyvajame statybų proceso etape, dar apibrėžiant reikalavimus. Kad kaskart nereikėtų išradinėti dviračio iš naujo, formuluodami savo ir patalpų naudotojų keliamus optimalius reikalavimus, parenkite savąją patalpų akustikos politiką.
knowledge Biuras Sveikatos priežiūra Švietimas Oro uostai Gerimų pramonė Koncertų salės Elektronikos pramonė Maisto pramonė Virtuvės patalpos Laisvalaikis Kultūros centrai Farmacijos pramonė Restoranai Mažmeninė prekyba Mokslinių tyrimų centrai Sporto salės Baseinai