Garso sugerties klasės

Šiame leidinyje pateiktose garso sugerties schemose matomas praktinis garso sugerties koeficientas αp apskaičiuotas remiantis tarptautiniu standartu EN ISO 11654. Tas pats standartas apibūdina ir garso sugerties koeficientą αw bei garso sugerties klases, nurodytas šiame leidinyje aprašytiems gaminiams.

Functional demands Acoustics  


1. A klasės garso sugertis

2. B klasės garso sugertis

3. C klasės garso sugertis

4. D klasės garso sugertis

 

 


5. E klasės garso sugertis

6. Nepriskirta

7. Dažnis (Hz)

8. Praktinis garso sugerties koeficientas αp

Garso sugertis skirstoma į klases nuo A iki E, kai A klasė reiškia aukščiausią garso sugerties lygį. Nurodant garso sugerties klasę taip pat būtina pateikti bendrąjį sistemos aukštį (angl. overall depth of system, o.d.s.).

ASTM C 423 standartas nurodo du skirtingus koeficientus – garso sumažinimo koeficientą (angl. Noise Reduction Coefficient, NRC) ir garso sugerties vidurkį (angl. Sound Absorption Average, SAA). Abi vertės apskaičiuojamos kaip dažnių diapazonų (atitinkamai 250–2000 Hz ir 200–2500 Hz) vidurkis.

 
  1. Kambario paviršiaus plotas
  2. Bendrasis sistemos aukštis (o.d.s.)
  3. Garsą sugeriantis elementas
 

Pateikiant visas garso sugerties vertes ir kreives būtina pateikti bendrąjį montavimo aukštį (o.d.s.) nurodantį skaičių. Garso sugerties vertės, pateiktos nenurodžius bendrojo montavimo aukščio, nėra tikslios, todėl jų negalima naudoti palyginimui.

DĖMESIO. Nurodyti garso sugerties koeficientai ir atsparumo ugniai savybės suprastės perdažius paviršius.

knowledge Biuras Sveikatos priežiūra Švietimas