Vertikalios akustinės sistemos


Norint sukurti optimalią akustinę aplinką, jums prireiks skirtingų tipų garsą sugeriančių dangų. Garsą sugeriančios dangos gerokai sumažina bendrą garso lygį ir garso sklidimą uždaroje patalpoje. Vis dėlto reikia atminti, kad patalpose plikomis sienomis vis tiek susidarys aidas. 

 

Vertikalieji garsą sugeriantys elementai sumažina aidą ir pagerina kalbos aiškumą, taigi patalpų naudotojai gali aiškiai girdėti kitų žmonių tariamus žodžius. 

Kiek vertikaliųjų garsą sugeriančių elementų reikės įrengti patalpoje, priklauso nuo to, kokia veikla bus vykdoma joje, taip pat nuo pačių patalpų pobūdžio.

Atvirojo išplanavimo biuruose svarbu užkirsti kelią žmonių pokalbių keliamam triukšmui bei kitų garsų sklidimui ir iki minimumo sumažinti darbuotojų patiriamą diskomfortą.

Mokyklose mokiniams reikia užtikrinti tinkamą mokymosi aplinką, kad jie gerai girdėtų mokytoją bei vieni kitus, taip pat sudaryti sąlygas protiniam darbui ir susikaupimui.

Sveikatos priežiūros įstaigose pacientams reikia ramybės ir poilsio, kad jie galėtų sėkmingai sveikti, o personalui – sąlygų aiškiai tarpusavio komunikacijai.

Akustiniai parametrai ir jų taikymas

 

Aidėjimo trukmė (AT) yra bene dažniausiai naudojamas parametras atliekant patalpų akustinius skaičiavimus ir matavimus. Tokiais atvejais įprastai naudojama vadinamoji Sabine formulė arba tam tikra jos modifikuota versija. Tokio tipo formules paprasta pritaikyti – tereikia žinoti kambario tūrį ir garso sugerties lygį, apskaičiuojamą pasitelkiant sugerties koeficientą αp.

Vis dėlto pažymėtina, kad šios formulės yra skirtos matavimams idealiomis sąlygomis, t. y. esant difuziniam garso laukui. Realybėje garso laukas retai būna difuzinis. Jį greičiausiai sudarys du pagrindiniai elementai: slystančiosios ir neslystančiosios bangos garso laukas.  

 
     

Slystančiosios bangos garso laukas

 

 

Neslystančiosios bangos garso laukas


Slystančiosios bangos garso lauką, daugiausia pasireiškiantį vidutinio dažnio ar aukštojo dažnio bangų diapazone, sudaro garso energija, kuri sklinda lygiagrečiai su garsą sugeriančiu paviršiumi (įprastai tai būna lubos). Aidėjimo trukmę patalpoje paprastai lemia slystančiosios bangos garso laukas. Tai reiškia, kad aidėjimo trukmė realybėje yra gerokai ilgesnė nei vertė, gaunama atlikus skaičiavimus esant difuziniam garso laukui.

 

Geriausias būdas kontroliuoti garso energiją esant slystančiosios bangos garso laukui – tai užtikrinti garso sugertį, pasitelkiant ant sienų montuojamus garsą sugeriančius elementus. Garso energija taip pat gali būti nukreipiama į (garsą sugeriančias) lubas, garso bangoms atsimušus nuo baldų, vidaus interjero objektų ir kitų paviršių.

Įrengiant garsą sugeriančius elementus mažuose atskiruose plotuose, o ne didelėse ištisose zonose, galima padidinti garso difuziją ir dar labiau sumažinti aidėjimo trukmę.


Kiti vertikaliųjų garsą sugeriančių elementų privalumai

Siekiant sumažinti patalpose sklindančio triukšmo lygį, daugelyje jų reikia įrengti itin kokybiškus akustikos elementus. Kuo geriau bus sugeriamas garsas, tuo mažesnis bus triukšmo lygis patalpoje. Tyrimais įrodyta, kad fiziškai sumažinus garso slėgio lygį (t. y. triukšmą) patalpoje, garso lygis papildomai sumažėja ir dėl psichologinės žmonių reakcijos, t. y. tokioje aplinkoje žmonės linkę kalbėti tyliau.

Kalbant apie vidaus erdves, kuriose reikia užtikrinti didelį kalbos aiškumą, atliekant skaičiavimus geriausia būtų atsižvelgti į C50 vertę, o ne į aidėjimo trukmę. Nors kalbos perdavimo indeksą (STI) iš dalies lemia aidėjimo trukmė, jis labiau koreliuoja su patalpoje sklindančio garso sugerties lygiu. Ant sienų sumontuotos garsą sugeriančios plokštės sumažina aidėjimo trukmę bei garso slėgio lygį ir pagerina kalbos aiškumą. 

The amount of sound absorption can be used to calculate speech intelligibility and the reduction of the sound pressure level. It is not, however, safe nor reliable to calculate the reverberation time (RT) on the basis only of the amount of sound absorption.

Garso sugerties lygis gali padėti apskaičiuoti kalbos aiškumo lygį ir garso slėgio lygio sumažėjimo vertę. Vis dėlto patikimų rezultatų negalima tikėtis, aidėjimo trukmę (AT) skaičiuojant remiantis vien tik garso sugerties lygiu. 

Praktiniai sprendimai pasitelkiant vertikaliuosius garsą sugeriančius elementus

Planuojant patalpų akustinę aplinką reikia atsižvelgti mažiausiai į tris veiksnius:

  • patalpos zonų, kuriose galima įrengti akustinius elementus, dydį,
  • reikalavimus mechaniniam atsparumui,
  • estetiką.

Dažniausiai taikomas sprendimas – dalies sienos padengimas akustinėmis plokštėmis. Akustiniu požiūriu geriausia būtų tokias plokštes sumontuoti ant dviejų gretimai esančių sienų, kad būtų išvengta pasikartojančio aido.

Dar vienas galimas sienų plokščių montavimo būdas – įrengti jas taip, kad jomis būtų padengti nedideli atskiri plotai, arba klijuoti pavienes plokštes skirtingose sienos paviršiaus vietose. Tokiu atveju galima rinktis taisyklingą arba netaisyklingą plokščių išdėstymą, duodant laisvę kūrybiškumui ir fantazijai.

A common way of arranging wall panels in, for example, classrooms or offices is to install a horizontal band of absorbers at a suitable height and use them as pin-boards. In this case too it is preferable to use more than one wall and to combine with a sound-absorbing ceiling.

Garsą sugeriantys sienų elementai turėtų būti montuojami tiek sėdinčio, tiek stovinčio žmogaus ausų lygyje.

Akustiniu požiūriu itin svarbus vaidmuo tenka kampams (kampams tarp sienų ir kampams tarp lubų ir sienų), nes būtent šiose vietose garsą sugeriantys elementai savo funkciją atlieka geriausiai.

Daugeliu atveju garsą sugeriančias sienų plokštes geriausia derinti su kabamosiomis lubomis:

 

1) lubos

2a) trumpoji siena

2b) ilgoji siena

knowledge Biuras Sveikatos priežiūra Švietimas