Aidėjimo trukmė

Reverberation Time. Room acoustic descriptors.

Aidėjimo trukmė apibrėžiama kaip laikas, per kurį garsas sumažėja 60 dB. Šiam laikui nustatyti naudojamos skirtingos aidėjimo kreivės dalys.

Deskriptoriai T20 ir T30 paprastai vadinami vėlyvuoju aidėjimo laiku, nes jie matuojami galinėje kreivės dalyje. Rodiklis EDT vadinamas ankstyvuoju aidėjimu ir manoma, kad jis geriau atspindi tai, kaip mes suvokiame aidėjimą patalpoje.

Matuojant ankstyvojo slopimo laiką (angl. Early Decay Time (EDT), naudojamas 10 dB intervalas. Laiko momentu T20 naudojamas 20 dB intervalas. Nustatant T20, vertinti pradedama tik tada, kai garso lygis jau būna nukritęs 5 dB. Laiko momentu T30 naudojamas 30 dB intervalas, be to, vertinti taip pat pradedama tada, kai garso lygis jau būna nukritęs 5 dB. Jeigu aidėjimo kreivė tiesi, EDT, T20 ir T30 vertės bus tokios pačios. Praktikoje aidėjimo kreivė retai būna tiesi (brūkšninė linija) – tai reiškia, kad deskriptoriai skirsis.  

 
Suvokiama ypatybė Objektyvus deskriptorius Žymėjimas Matavimo vnt. Paaiškinimas Standartas
Aidėjimas (aidas) Aidėjimo trukmės vertės EDT, T20, T30 Sekundė (-ės) Matuojama, kokiu greičiu garsas išsisklaido patalpoje ISO 3382-1 / 2