Garso sklidimas

Garso lygis mažėja didėjant atstumui nuo garso šaltinio. Patalpos dizainas (forma, baldai, paviršiaus apdaila ir pan.) taip pat daro įtaką tam, kaip sparčiai garso lygis mažėja didėjant atstumui. 

 

 

Kalba 1 m atstumu


 

Kalba 4 m atstumuKalba 8 m atstumuGarso sklidimą išreiškia parametras, apibūdinantis garso susilpnėjimą padvigubėjus atstumui. Šis parametras yra A svertinio kalbos garso slėgio lygio slopimas erdvėje padvigubėjus atstumui ir žymimas D2,S. Jis matuojamas decibelais ir rodo garso sklidimo kreivės nuolydį. 

Kitas parametras yra A svertinis kalbos garso slėgio lygis 4 metrų atstumu Lp,A,S,4m, kuris taip pat matuojamas decibelais ir parodo kalbos garsumo lygį 4 metrų atstumu nuo garso šaltinio.

Atvirojo tipo biuruose, kuriuose užtikrintos geros akustinės sąlygos, tikslinės vertės atitinka standartą ISO3382-3 ir yra D2,S ≥ 7 dB, Lp,A,S,4 m ≤ 48 dB.

Articulation ClassKomforto atstumas rc

Be standarte ISO 3382-3 nurodytų parametrų, galima apskaičiuoti ir komforto atstumą (rc). Komforto atstumas atitinka atstumą, per kurį garso slėgio lygis nukrenta iki iš anksto nustatyto priimtino komforto lygio (Lcc). Rekomenduojama nustatyti, kada garso lygis sumažėja 10 dB, palyginti su įprastu kalbos garso lygiu atvirojo tipo biure, esant 1 metro atstumui nuo kalbėtojo. Jeigu žinomi parametrai D2,S ir Lp,A,S,4 m , komforto atstumas apskaičiuojamas taip:

 rc = 4x10 0.3(Lp,A,S,4m - Lc) /  D2,S 

Jeigu pasirinktas kalbos komforto lygis Lc yra 48 dB(A), t. y. 10 dB mažesnis už įprastą kalbos garsumo lygį atvirojo tipo biure, kur lygis 1 metro atstumu yra 58 dB(A), komforto atstumas lygus 4 metrams. 10 dB sumažėjęs garso slėgio lygis beveik atitinka subjektyviai suvokiamą garso stiprumo sumažėjimą perpus.

 

Artikuliacijos klasė (AC) – tai kabamųjų lubų klasifikacija pagal jų galimybes užtikrinti akustinį privatumą tarp darbo vietų. Taikant šį metodą, matuojamos lubų, montuojamų kartu su ekranais, garso atspindėjimo charakteristikos. Kuo didesnė lubų AC vertė, tuo veiksmingiau jos mažina garso sklidimą.

Suvokiama ypatybė

Objektyvus deskriptorius

Žymėjimas

Matavimo vnt.

Paaiškinimas

Standartas

Erdvinis slopimas

Garso slėgio erdvinio slopinimo sparta padvigubėjus atstumui

A svertinio kalbos SPL erdvinio slopinimo sparta, D2,S

D2,S

dB

Išreiškia kalbos garso mažėjimą, priklausomai nuo atstumo nuo garso šaltinio.

ISO 14257 33823

Kalbos garso slėgio lygio erdvinis slopimas 4 m atstumu

A svertinis kalbos SPL 4 m atstumu, Lp,A,S,4m

Lp,A,S,4m

dB

Išreiškia patalpos įtaką kalbos garso slėgiui 4 metrų atstumu nuo garso šaltinio

ISO 14257 33823

Erdvinis slopimas

Artikuliacijos klasė

AC

 Indeksas

Lubų klasifikavimas pagal jų galimybes užtikrinti privatumą atvirojo tipo biuruose

ASTM E 1110 (2001)