Vienkrypčio garso izoliacija

 
Ertmėje tarp pastato konstrukcijų sofito ir kabamųjų lubų esančios inžinerinės sistemos, pvz., vamzdžiai ar ortakiai, gali kelti triukšmą. Tokį triukšmą žemiau esančioje patalpoje iki priimtino lygio gali sumažinti garsą slopinančios kabamųjų lubų sistemos.

 

Vienkrypčio garso izoliacijos vertės

Laboratorinė vertė Rw nustatoma remiantis ISO 140-3 ir ISO 717-1 standartais.

Combison Duo A

32 dB

Combison Duo E

33 dB

Combison Uno A

27 dB

Combison Uno Ds

28 dB

Siekiant nustatyti minėtoje ertmėje esančio šaltinio skleidžiamo triukšmo lygį, reikia įvertinti kabamųjų lubų garso izoliacijos bei triukšmo šaltinio garso dažnių spektrą.