Girdėjimas yra supratimo pagrindas

Mokymo erdvės, pvz., paskaitų kabinetai ir susirinkimų erdvės, yra svarbios perduodant žinias. Labai svarbu, kad dėstytojo balsas patogiai ir be iškraipymų pasiektų visą auditoriją – turėtų būti kuo mažiau foninių ir trukdančių garsų.

Iššūkis

  • Pagerinti kalbėjimo aiškumą
  • Padidinti klausymosi patogumą
  • Padidinti patogumą pranešėjui

Sprendimas

  • Naudoti gerai bet kokio dažnio garsą sugeriančias kabamąsias lubas. Norint toliau didinti klausymosi patogumą svarbu apsvarstyti žemų dažnių (125 Hz) efektyvumą
  • Sienų slopintuvai ant sienos, esančios priešais pranešėją, kad būtų padidintas kalbėjimo aiškumas ir sumažintas aidas
  • Didesnėse paskaitų salėse lubose reikia sumontuoti kalbėjimo garsą atspindinčią zoną, kad pranešėjo balsas pasiektų tolimąją patalpos dalį

Akustinę aplinką įtakojantys veiksniai

Rekomenduojami gaminiai