Mūsų įsipareigojimai

Ecophon co-workers in the office

 

Mus vienijančios vertybės

Įmonių grupė „Saint-Gobain“ puoselėja tam tikras kertines vertybes ir įsitikinimus, paremtus pagarba kitiems ir aplinkai. Visose savo veiklos srityse vadovaujamės savo apibrėžtais Bendraisiais veiklos ir elgesio principais.

Sauga, sveikata ir aplinka

Sauga, sveikata ir aplinka – prioritetiniai mūsų veiklos tikslai. Rūpinamės savo darbuotojų gerove ir sveikata, nuolatos gerindami jų darbo aplinkos kokybę. Su mūsų saugos, sveikatos ir aplinkos nuostatomis galite susipažinti čia.

Tvarus pažadas

Visos mūsų pastangos yra paremtos šūkiu „A sound effect on people“. Duodami šį pažadą, įsipareigojame mažinti mūsų vykdomos veiklos poveikį aplinkai ir kurti tvarius gaminius su tokiu pat atsidavimu, kokį demonstruojame visose kitose savo veiklos srityse. Šio tikslo siekiame dirbdami išvien su visa savo komanda.

Laikomės „atliekas perdirbančios ekonomikos“ principų: gaminame ir parduodame gaminius, kurie prisideda prie tvarios darbo aplinkos kūrimo palaikant harmoningą santykį su gamta. Į tai žvelgiame ne tik kaip į pareigą, bet ir kaip į verslo plėtros galimybę. Mūsų tikslas – prisidėti sprendžiant esminius iššūkius, su kuriais susiduria visas pasaulis, mažinant susidarančių atliekų kiekį, energijos vartojimą ir anglies dioksido išlakas. Gamindami savo produktus, stengiamės visada rinktis minimalų poveikį aplinkai darančias žaliavas ir kuo daugiau naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius bei perdirbtas medžiagas.