Privatumo politika

„Ecophon“ rimtai vertina ir įsipareigoja saugoti asmenų privatumą.

Šioje politikoje paaiškinama, kada, kodėl ir kaip „Ecophon“ atlieka šiuos veiksmus, vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR):

 • renka asmens duomenis;
 • naudoja šią informaciją;
 • atskleidžia tokius duomenis kitiems asmenims, kai tai yra būtina ir tam tikromis sąlygomis;
 • užtikrina šių asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą.

Naujausias politikos atnaujinimas

Ši privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. rugpjūčio 18 d.

Laikui bėgant ši politika gali keistis, todėl, norėdami įsitikinti, kad turite naujausią versiją, patikrinkite šiame puslapyje nurodytą datą.

 

Apie mus

Įmonę „Ecophon“ (toliau – „Ecophon“) sudaro kelios atskiros įmonės ir (arba) su lubomis dirbančios komandos kitose „Saint-Gobain“ grupės (toliau – Grupė) įmonėse. Bendraujant su bet kuria iš šių atskirų įmonių ir (arba) su viena iš įmonių, kurioje dirba „Ecophon“ lubų komanda (toliau – Subjektas), jūsų asmens duomenų valdytojas bus tas Subjektas, kuris sprendžia, kodėl ir kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys.

Šioje politikoje vartojamos sąvokos (mes, mus, mūsų) reiškia konkretų Subjektą, kuris yra jūsų asmens duomenų valdytojas.

 

Kaip ir kokia asmeninė informacija yra renkama

Mes galime rinkti ir tvarkyti toliau nurodytus asmens duomenis:

Asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate. Tai informacija apie jus, kurią mums pateikiate savanoriškai:

 • įvesdami informaciją vienoje iš mūsų interneto svetainių;
 • apsilankę filiale;
 • per mūsų mobiliąsias programėles;
 • per socialinės žiniasklaidos platformas;
 • susirašinėdami su mumis asmeniškai, bendraujant telefonu, el. paštu ar kitais būdais.

Pavyzdžiui, tai apima informaciją, pateiktą registruojantis naudotis mūsų svetainėmis, užsisakant mūsų svetainėse teikiamas paslaugas, skelbiant medžiagą ar prašant papildomų paslaugų, valdant savo paskyrą internetu (įskaitant prieigą prie dokumentų ir susirašinėjimą su mumis telefonu, el. paštu ar kitaip). Mes taip pat galime paprašyti jūsų informacijos, kai pranešate apie problemą, susijusią su mūsų interneto svetainėmis. Jei pildysite kokias nors tyrimų tikslais prašomas apklausas, taip pat rinksime jūsų informaciją.

Informacija, kurią mums pateikiate, gali būti susijusi su jūsų identifikavimu, pavyzdžiui, jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris arba užklausos duomenimis, taip pat gali apimti bet kokio susirašinėjimo ir atsakymų į bet kokias apklausas įrašus.

Asmens duomenys, kuriuos renkame apie jus. Mes galime automatiškai rinkti šią informaciją:

 • jūsų apsilankymus mūsų interneto svetainėse, įskaitant, bet neapsiribojant, srauto duomenis, buvimo vietos duomenis, interneto naudojimo duomenis ir kitus bendravimo duomenis, taip pat išteklius, prie kurių gaunate prieigą;
 • automatiškai renkamą techninę informaciją, įskaitant anoniminius duomenis, kuriuos statistikos tikslais renka prieglobos serveris, interneto protokolo (IP) adresą, kuriuo jūsų kompiuteris ar įrenginys prijungtas prie interneto, naršyklės tipą ir versiją, laiko juostos nustatymą, naršyklės papildinių tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą. Daugiau informacijos rasite slapukų politikoje;
 • bet kokius asmeninius duomenis, kuriais leidžiate dalytis savo viešame profilyje arba trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos tinkle.

Asmens duomenys, kuriuos galime gauti iš kitų šaltinių. Tam tikrus jūsų asmens duomenis gauname iš šaltinių, nepriklausančių mūsų verslui, tarp kurių gali būti mūsų grupės įmonės arba kitos trečiųjų šalių įmonės.

Likusios šios politikos nuostatos taip pat taikomos visiems asmens duomenims, kuriuos gauname iš šių šaltinių.

 

Kodėl ir kaip naudojame jūsų asmens duomenis

Mes teisėtai tvarkome jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • bendravimo ir keitimosi informacija su mūsų svetainių naudotojais tikslais;
 • mūsų ryšių su klientais ir (arba) potencialiais klientais valdymo tikslais; ypač kai tvarkome jūsų užsakymus, atsakome į jūsų užklausas arba reguliariai siunčiame jums naujienas ir informaciją apie jus dominančius mūsų produktus, mūsų prekės ženklus ar iniciatyvas;
 • bet kokiu kitu informacijos rinkimo metu nurodytu konkrečiu tikslu.

Jūsų asmens duomenis galime naudoti ir tvarkyti iš esmės šiais atvejais:

 • jei jūs laisva valia davėte aiškų SUTIKIMĄ ir konkrečiais, apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

Savo sutikimą naudoti jūsų informaciją galite bet kada atšaukti susisiekę su mumis;

 • kai duomenys mums būtini siekiant savo, kaip verslo subjekto, TEISĖTŲ INTERESŲ, su sąlyga, kad jūsų interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės nėra viršesni, atsižvelgiant į jūsų pagrįstus lūkesčius, grindžiamus jūsų santykiais su mumis.

Pavyzdžiui, šiais tikslais:

 • vykdyti tiesioginės rinkodaros veiklą (išskyrus atvejus, kai remiamės jūsų sutikimu), kaip analizę, kad galėtume informuoti apie savo rinkodaros strategiją ir pagerinti bei suasmeninti jūsų naudotojo patirtį;
 • vertinti ir tobulinti klientams teikiamas paslaugas, naudojant bet kokių skambučių su mūsų kontaktų centrais įrašus;
 • sukčiavimo ar kitos neteisėtos veiklos nustatymui, prevencijai ir mažinimui;
 • užtikrinti tinklo ir informacijos saugumą, kad galėtume imtis veiksmų, kuriais apsaugotume jūsų informaciją nuo praradimo ar sugadinimo, vagystės ar neteisėtos prieigos;
 • kai tai būtina vykdant TEISINES PRIEVOLES, ypač:
 • padėti valstybės institucijai ar baudžiamojo tyrimo įstaigai;
 • nustatyti jūsų tapatybę, kai su mumis susisiekiate tam tikromis teisinėmis aplinkybėmis;
 • patikrinti mūsų turimų duomenų apie jus tikslumą;
 • kai tai būtina siekiant VYKDYTI su jumis sudarytą SUTARTĮ arba dėl to, kad prieš sudarydami sutartį paprašėte mūsų imtis konkrečių veiksmų. Tai apima informaciją, kurią tvarkome, kad galėtume valdyti jūsų paskyrą, atlikti pristatymus, atsakyti į jūsų užklausas ir tvarkyti garantinius reikalavimus.

 

Kas gali gauti arba turėti prieigą prie jūsų asmens duomenų

Ecophon ir kitos Grupės įmonės

Jūsų informacija galime dalytis su kitomis Grupės įmonėmis vidaus administravimo tikslais arba rinkodaros tikslais, susijusiais su produktais ir (arba) paslaugomis, kurie papildo jų pačių produktų ir (arba) paslaugų asortimentą ir kurie gali jus sudominti.

Jūsų asmens duomenis taip pat galime perduoti, kai jūsų užklausą peradresuojame savo kontaktiniams asmenims Grupėje, galintiems išnagrinėti jūsų užklausą (pavyzdžiui, išspręsti problemą, apie kurią mums pranešėte).

Mūsų tiekėjai ir paslaugų teikėjai

Jūsų duomenis galime atskleisti savo paslaugų teikėjams, agentams, subrangovams ir kitoms organizacijoms, kad jie galėtų teikti paslaugas mums arba tiesiogiai jums mūsų vardu.

Tokios trečiosios šalys gali būti debesijos paslaugų teikėjai (pavyzdžiui, prieglobos ir el. pašto valdymo) arba reklamos agentūros, administracinių paslaugų teikėjai, kredito informacijos agentūros, kredito ir (arba) debeto kortelių mokėjimų tvarkytojai, klientų pasitenkinimo apklausų vykdytojai ar kitos trečiosios šalys, kurios teikia mums paslaugas ir padeda mums valdyti mūsų verslą ir interneto svetainę.

Kai naudojamės trečiųjų šalių paslaugų teikėjų paslaugomis, atskleidžiame tik tuos asmens duomenis, kurie būtini jų paslaugoms teikti, ir esame sudarę sutartį, pagal kurią reikalaujama, kad jie saugotų jūsų informaciją ir laikytų ją konfidencialia bei nenaudotų jos kitaip nei pagal mūsų konkrečius nurodymus.

Trečiosios šalys, kurios per mus teikia jums produktus ir paslaugas

Glaudžiai bendradarbiaujame su įvairiomis trečiosiomis šalimis, kad galėtume jums pasiūlyti įvairių produktų ir paslaugų, kurie papildo mūsų teikiamus produktus ir paslaugas.

Kai per mus teiraujatės apie vieną ar daugiau šių produktų ar paslaugų arba juos (jas) perkate, atitinkama trečioji šalis gali naudoti jūsų duomenis, kad pateiktų jums informaciją ir įvykdytų savo įsipareigojimus, kylančius iš sutarčių, kurias su ja sudarėte.

Tokie trečiųjų šalių produktų teikėjai gali dalytis jūsų informacija su mumis, kurią mes naudosime pagal šią politiką. Kai kuriais atvejais jie gali veikti kaip jūsų informacijos valdytojai, todėl rekomenduojame perskaityti jų privatumo politiką.

Kiti atvejai, kai galime dalytis jūsų asmens duomenimis

Galime perduoti jūsų asmens duomenis:

 • jei esame įpareigoti juos atskleisti arba jais dalytis, kad įvykdytume bet kokią teisinę prievolę, nustatytume nusikaltimą arba apie jį praneštume, įgyvendintume arba taikytume savo sutarčių sąlygas arba apsaugotume savo lankytojų ir klientų teises, nuosavybę ar saugumą;
 • kai restruktūrizuojame arba parduodame savo verslą ar jo turtą, susijungiame ar reorganizuojame;
 • siekdami užtikrinti taikytinų naudojimo sąlygų vykdymą, apsaugoti mūsų įmonių teises, privatumą, saugumą ar nuosavybę;
 • jei sutikote, kad informacija būtų atskleista.

Tačiau visada imsimės priemonių, kad užtikrintume, jog jūsų teisės į privatumą ir toliau būtų saugomos.

 

Kur saugome jūsų asmens duomenis

Jūsų duomenys saugomi mūsų duomenų bazėse, esančiose Europos Sąjungoje, arba mūsų paslaugų teikėjų duomenų bazėse. Kadangi „Ecophon“ Subjektai ir Grupė veiklą vykdo tarptautiniu mastu ir siekiant optimizuoti paslaugų kokybę, jūsų mums pateikta informacija gali būti perduodama į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų.

Tokiais atvejais imsimės atitinkamų saugumo ir konfidencialumo priemonių, kad užtikrintume, jog jūsų teisės į privatumą ir toliau būtų saugomos, kaip nurodyta šioje politikoje. Šios priemonės apima sutartinių įsipareigojimų nustatymą jūsų asmens duomenų gavėjui arba užtikrinimą, kad gavėjai būtų prisijungę prie tarptautinių sistemų, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamą apsaugą.

 

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei to reikia tikslui, kuriuo jie tvarkomi, pasiekti ir savo įsipareigojimams pagal galiojančius įstatymus vykdyti.

Asmens duomenų identifikuojamu formatu nelaikome ilgiau nei būtina.

 

Kokios yra jūsų teisės

Atsižvelgdami į galiojančius įstatymus ir tam tikras išimtis, apribojimus ar aplinkybes, galite turėti teisę:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • taisyti, keisti ir atnaujinti savo asmens duomenis;
 • ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą;
 • atšaukti savo sutikimą;
 • nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami automatizuotiems sprendimams apie jus priimti;
 • paprašyti, kad jūsų asmens duomenis perduotume jums arba kitam paslaugų teikėjui susistemintoje duomenų byloje, jei tai techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
 • pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai ir siekti teisminio teisių gynimo.

Jei norite gauti daugiau informacijos, susijusios su jūsų teisėmis, arba norėtumėte pasinaudoti kuria nors iš jų, prašome susisiekti su mumis el. paštu dataprotection@ecophon.com. Atsakymas jums bus pateiktas per pagrįstą laikotarpį, laikantis galiojančių taisyklių.

Jei nerimaujate dėl to, kaip tvarkome ar renkame jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai.

Kompetentingos duomenų apsaugos institucijos kontaktinę informaciją rasite adresu https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

Kaip užtikriname jūsų duomenų saugumą ir konfidencialumą

Mūsų tikslas – visada užtikrinti kuo didesnį jūsų duomenų saugumą ir apsaugą. Gavę jūsų asmens duomenis, įdiegiame pagrįstas ir tinkamas technines ir organizacines priemones bei kontrolės priemones, kad kuo labiau užkirstume kelią bet kokiam atsitiktiniam ar neteisėtam sunaikinimui, praradimui, pakeitimui ar neteisėtai prieigai.

 

Kaip veikia slapukai

Kaip ir daugelyje kitų svetainių, mūsų interneto svetainėse yra naudojami slapukai (įskaitant „Google Analytics“ slapukus), siekiant gauti bendrą vaizdą apie mūsų svetainių lankytojų įpročius ir lankytojų skaičių.

Slapukai – tai nedideli informacijos failai, siunčiami į jūsų įrenginį ir saugomi jo standžiajame diske, kad mūsų interneto svetainė galėtų jus atpažinti, kai joje lankotės.

Slapukus galima išjungti naršyklės nuostatose. Mūsų svetainėje rasite slapukų politiką, kurioje pateikiama išsami informacija apie naudojamus slapukus ir kaip juos pašalinti.

 

Kontaktai

Bet kokius klausimus apie šią privatumo politiką arba apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, prašome pateikti mūsų duomenų apsaugos kontaktiniam asmeniui toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jei norite siųsti mums laišką, prašome rašyti adresu: Saint-Gobain Ecophon AB, Box 500, SE 265 03 Hyllinge, Švedija.

Mūsų el. pašto adresas duomenų apsaugos klausimams yra  dataprotection@ecophon.com. Užklausą taip pat galite siųsti užpildydami mūsų informacijos užklausos formą