5 tips for a better sound environment in schools

„Mūsų mokykloje triukšminga, bet ar galime tai kaip nors pakeisti?“ Nesvarbu, ar esate pedagogas, kuris klasėje moko vaikus, ar architektas arba akustikos specialistas, projektuojantis ikimokyklinio ugdymo įstaigą ar mokyklą, šie patarimai padės jums sukurti kokybiškesnę ir mokymuisi geriau pritaikytą akustinę aplinką.

Penki patarimai, kaip užtikrinti geresnę akustinę aplinką mokyklose:

  1. Leiskite vaikams patiems suprasti akustikos svarbą
  2. Skatinkite pagarbų bendravimą: sumažinkite mokinių keliamą triukšmą
  3. Matuokite, matuokite, matuokite: naudokite įprastus akustinius matavimus
  4. Pirmenybę teikite kokybei: pasirinkite „A klasės“ akustines medžiagas
  5. Sukurkite lygybę: kurkite klases, kur mokymasis būtų vienodas

1. Pradėkite jau dabar. Leiskite vaikams patiems suprasti triukšmo šaltinius!

Klasėse gali būti triukšminga dėl daugelio priežasčių: dėl gatve riedančių automobilių, veikiančios ventiliacijos, projektorių, kietų ir garsą atspindinčių paviršių ir pan. Visgi daugiausia triukšmo kelia patys vaikai. Tad norint sukurti mokymuisi palankią aplinką, patys mokiniai turėtų žinoti, kas yra garsas, kaip triukšmas veikia juos ir jų bendraklasius ir kodėl reikėtų vengti pernelyg didelio triukšmo. Mokykite juos apie garsą per fizikos pamokas, per biologiją kalbėkite apie tai, kaip į triukšmą reaguoja mūsų kūnai, o dėstydami socialinių mokslų dalykus priminkite jiems apie įtraukties svarbą.

2. Valdykite elgesį. Skatinkite pagarbų bendravimą! 

Konfliktų sprendimo ir elgesio valdymo strategijos gali padėti mokytojams sumažinti triukšmą ir paversti klasę vieta, kurioje galima mokytis kur kas produktyviau. Pavyzdžiui, tarptautiniai tyrimai atskleidė, kad žaidimas „PAX Good Behaviour Game“ yra veiksminga priemonė, skatinanti gerą elgesį klasėje, kuris, savo ruožtu, teigiamai veikia sveikatą. Viena iš priemonių yra PAX balso žaidimas, kurį žaisdami mokytojai gestais parodo klasei kiekvienai veiklai tinkamą garso lygį.

Manage behaviour

3. Nustatykite spragas. Matuokite, matuokite, matuokite!

Nesvarbu, kokią problemą rengiatės spręsti, pirmasis žingsnis visada yra atlikti matavimus. Daugelio mokyklų patalpos yra senos ir aidi. Dėl to garso lygis gali padidėti, nes vaikai stengiasi perrėkti vieni kitus, kad būtų išgirsti. Kiekvienoje mokykloje turėtų būti paskirti darbuotojai ir nustatyta tvarka, padedanti išsiaiškinti, ką būtų galima patobulinti. Akustiniai matavimai turėtų būti atliekami reguliariai, siekiant įsitikinti, ar visos klasės atitinka šalyje taikomas rekomendacijas.

4. Šalinkite spragas. Nesileiskite į kompromisus dėl kokybės!

Klasėms, kuriose pavyksta sukurti gerą akustinę aplinką, būdingos aukštos kokybės akustinės lubos ir garsą sugeriantys sieniniai elementai. Atlikti šiuos atnaujinimo darbus nesudėtinga, o jų rezultatai turi didelę įtaką tiek vaikų ir mokytojų sveikatai, tiek apskritai gerovei ir mokymosi gebėjimams. Visada įsitikinkite, kad renkatės akustines medžiagas, kurių garso sugerties kokybė yra a = 0,9 arba aukštesnė, t. y. A klasės medžiagas. Reikėtų atsižvelgti ir į kitus kokybės elementus, tokius kaip patalpų oro kokybė, priešgaisrinė sauga ir tvarumo rodikliai. Norėdami priimti informacija pagrįstus sprendimus, rinkitės gaminius, su kuriais pateikiamos atitikties aplinkosaugos reikalavimams deklaracijos ir sveikatai palankių gaminių deklaracijos.

5. Grąžinkite lygybę. Vadovaukitės universaliuoju mokymosi aplinkos dizainu!

Prasta mokyklų akustika trikdo vaikų mokymąsi ir kelia stresą. Labiausiai nukenčia specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. Tai vaikai, turintys klausos sutrikimų, kenčiantys nuo dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromo, autizmo spektro sutrikimų arba besimokantys ne gimtąja kalba. Klasės turėtų būti suprojektuotos taip, kad visi moksleiviai turėtų vienodų galimybių siekti sėkmės. Patarimas – vadovautis universaliuoju mokymosi aplinkos dizainu (UDL). UDL – tai sistema, pagal kurią daroma prielaida, kad kliūtys mokymuisi kyla dėl aplinkos, o ne dėl vaiko. Užtikrinkite, kad triukšmo lygis tuščiose klasėse būtų ne didesnis kaip 30 dB – taip nustatyta PSO rekomendacijose specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. PSO rekomendacijas atitinkančios klasės yra geros klasės visiems moksleiviams.