Geluidsabsorptieklassen

Geluidsabsorptie klassen
  1. Absorptieklasse A 
  2. Absorptieklasse B
  3. Absorptieklasse C
  4. Absorptieklasse D
  5. Absorptieklasse E
  6. Niet geklassificeerd
  7. Frequentie Hz
  8. Practische absorptie coëfficiënt

Het absorptiediagram toont de practische absorptiecoëfficiënt αp conform de internationale standaard EN ISO 11654.

Dezelfde standaard definieert de eengetalswaarde αw, en de geluidsabsorptieklassen voor de producten in deze publicatie.

De absorptieklassen zijn onderverdeeld in A-E, waarbij absorptieklasse A de hoogste geluidsabsorptie heeft. Voor een bepaalde absorptieklasse moet altijd een specifieke totale constructiehoogte (a.o.p.) worden gegeven. 

ASTM-standaard C 423 specificeert twee verschillende afzonderlijke waarden: de NRC (Noise Reduction Coëfficiënt) en de SAA (Sound Absorption Average).

Beide waarden worden berekend als een gemiddelde van het frequentiebereik (250-2000 Hz resp. 200-2500 Hz). 

 
Afhanghoogte onderkant plafond (a.o.p.)

1. Ruimte oppervlak
2. Afhanghoogte onderkant plafond (a.o.p.)
3. Geluidsabsoberend paneel

Bij alle geluidsabsorptiewaarden en curven moet een getal zijn vermeld wat de afhanghoogte tot onderkant van het bouwkundig plafond aangeeft (a.o.p.) 

Geluidsabsorptiewaarden zonder vermelding van a.o.p. zijn inkompleet en kunnen niet voor vergelijking worden gebruikt.  

 

NOTE


De aangegeven absorptiecoëfficiënten en de brandwerende eigenschappen verminderen als de producten worden overgeverfd.