Duurzaamheid is meer dan een woord — het is een collectieve beweging om mensen en de planeet te beschermen, die om een oprechte betrokkenheid en een daadwerkelijke zorg vraagt. Maar dat is niet altijd zo geweest. Als het begrip duurzaamheid in plaats daarvan wordt gebruikt om belangrijke feiten in de markt te zetten, onjuist te informeren of te verdoezelen, verliest het begrip zijn geloofwaardigheid. En wat de belangrijkste beweging van onze tijd zou moeten zijn, wordt in plaats daarvan een inhoudsloos statement dat meer kwaad dan goed doet.
 

Ecophon werkt aan betere principes en materialen en aan een grotere transparantie om op die manier duurzaamheid weer geloofwaardig te maken in onze branche. Wij vinden dat echte duurzaamheid niets te verbergen heeft. Dat werken volgens de hoogste idealen een natuurlijk element is voor ‘a sound effect on people’. En dat duurzaamheid moet beginnen met een eerlijke benadering, hoge ambities en de allerbeste intenties als we willen dat het een zinvol iets is.

Deze pagina, en alle activiteiten en verplichtingen die u daarop vindt, laten zien waar we op dit moment staan. Maar we hebben nog veel te doen — en dus hebben we ook een groot aantal van de doelen vermeld die we in de naaste en niet al ver verwijderde toekomst willen realiseren. Wij nodigen u uit om te onderzoeken, te vergelijken, te analyseren en zelfs ter discussie te stellen — omdat we allemaal nodig zijn voor een duurzame toekomst. Om zo aan een betere toekomst te bouwen.

 

Hoe werken wij aan duurzaamheid

Ecophon voert overal in zijn activiteiten en supply chain op zo veel mogelijke manieren duurzame procedures door. We noemen hier een aantal van onze inspanningen en doelen — en er volgen er meer. In dat geval zullen we dat zo snel en volledig mogelijk laten weten.

 

Richten op werkelijk netto nul


Uiteindelijk is dé primaire duurzaamheidsdoelstelling dat ons bedrijf in 2050 niet meer koolstof uitstoot dan geabsorbeerd kan worden. We zijn op de goede weg en we hebben een groot aantal publiekelijk uitgesproken en onafhankelijk geverifieerde doelstellingen om steeds de voortgang te markeren, met inbegrip van:

 • We hebben beloofd om te streven naar een directe uitstoot die in 2030 33% lager is dan in 2017*
 • Alle Noord-Europese productielocaties worden sinds 2018 voor 100% gevoed met hernieuwbare energie met herkomstgarantie.
 • We hebben beloofd om onze uitstoot bij al onze activiteiten op elke mogelijke manier te verlagen alvorens gebruik te maken van emissierechten om eventueel uitstaande emissies te compenseren.

*Scope 1+2 doel voor 2030: 33% reductie (2017 referentiejaar)
Scope 3 doel voor 2030: 17% reductie (2017 referentiejaar)

Integriteit zit in de details


Ecophon heeft volledige transparantie tot een hoeksteen van de duurzaamheidsactiviteiten gemaakt. De huidige gang van zaken in de branche schiet tekort als het gaat om zinvolle duurzaamheid en neemt in plaats daarvan zijn toevlucht tot groenwassen, misleidende cijfers en loze maatregelen, verklaringen of beloften. Wij hebben een voorbeeldfunctie bij de transformatie van duurzaamheidsnormen en -verwachtingen voor onze branche.

 • Wij produceren Environmental Product Declarations (milieuproductverklaringen, EPD´s) voor individuele producten en niet voor productfamilies. En dat zou de huidige benadering in de branche moeten zijn. Onze manier betekent minder mogelijkheden om ongunstige individuele productnummers groen te wassen in betere cijfers voor hele families.
 • 89% van de verkochte producten heeft in 2025 zijn eigen productspecifieke EPD.
 • Onze EPD’s omvatten alle gegevens van de levenscyclusanalyse — niet alleen degene die er het beste uitzien, een tactiek die veelvuldig wordt toegepast in de branche
 • Onze Health Product Declaration (Gezondheidsproductverklaring, HPD) is een door derden geverifieerd document dat een volledige screening van chemische stoffen in een product tot een percentage van 0,01% omvat. De stoffen worden vergeleken met een prioriteitenlijst – de resultaten zijn openbaar beschikbaar.
 • Onze producten zijn gecertificeerd voor Eurofins Indoor Air Comfort, een verzameling van alle strengste eisen en labels voor de binnenluchtkwaliteit. De certificering omvat regelmatige fabrieksinspecties en frequente producttests om ervoor te zorgen dat batch na batch aan dezelfde norm wordt voldaan.
 • In 2025 moet 85% van ons productassortiment onder zowel HPD als Eurofins Indoor Air Comfort Gold vallen – twee certificeringen die voldoen aan de vereisten voor groene gebouwen.
 • We houden ons aan het gebruik van alleen correcte en volledige duurzaamheidsvoorwaarden en -standpunten in onze communicatie, en betwisten publiekelijk het onjuiste of misleidende gebruik ervan
 • Al onze claims op het gebied van duurzaamheidsprestaties worden ondersteund door cijfers die gemakkelijk toegankelijk en onafhankelijk verifieerbaar zijn

Wilt u meer weten over wat u kunt verwachten van een goed EPD?

Klik om ons artikel te lezen met 5 aanbevelingen die u zullen helpen de kwaliteit van het EPD te beoordelen.

Zo weinig mogelijk gebruiken om meer te doen dan verwacht


Wij geloven in een werkelijk circulair bedrijfsmodel en daar werken we dan ook aan. Zo reduceren we ons gebruik van nieuwe grondstoffen, verminderen we de productie van afval op alle mogelijke manieren en voorkomen we zo mogelijk stortplaatsen via hergebruik en recycling. Ecophon circularity is een zich voortdurend ontwikkelend programma, met steeds meer mogelijkheden online.

 • Het glaswol in onze producten is gemaakt van ten minste 70% post-consument gerecycled glas 
 • SoundCircularity™-recyclingservice geïmplementeerd voor meer klanten en markten, met als doel om de service tegen 2025 in al onze belangrijke Europese markten aan te kunnen bieden.
 • We streven ernaar dat zachte producten in 2025 gemiddeld voor 55% uit gerecycled materiaal bestaan.
 • We streven naar ten minste 30% gerecyclede content in kunststof verpakkingen in 2025.
 • We richten ons op een hoeveelheid restafval die per geproduceerde eenheid in 2025 50% lager is dan in 2010.

Innovatie met een doel


De beweging in de richting van echte duurzaamheid wordt gestimuleerd via innovatie. Bij Ecophon vinden we het essentieel om manieren te vinden om de voetafdrukken van onze huidige producten en activiteiten te beperken. Maar we bieden ook ruimte aan nieuwe, radicalere manieren om ons te verbeteren, bijvoorbeeld via nieuwe materialen, processen of partnerschappen. Beide zaken zijn even belangrijk om een in 2050 een wereld met netto nul emissie te hebben gerealiseerd. 

 • We streven naar een R&D waar in 2025 de nadruk volledig ligt op duurzame technologieën en processen.
 • Onze principes van ecodesign en ecoinnovatie in het ontwikkelingsproces bevatten scorekaarten voor duurzaamheid en rekentools.
 • Qua innovatie trekken we al samen op met de leveranciers van grondstoffen om duurzame materialen als lijm, voile, verf e.d. te ontwikkelen. We streven naar een vermindering van de koolstofvoetafdruk van ons huidige assortiment met gemiddeld 10% in 2025 in vergelijking met het niveau van 2019.
 • Wij zullen digitale tools aanbieden om klanten te helpen installatieafval te verminderen, koolstofeffecten te simuleren en circulaire diensten te ondersteunen.
 • De vermelde innovatiedoelen omvatten een doelstelling voor CO2-besparende oplossingen, die de uitstoot van grote projecten in 2025 met ten minste 20% reduceren.
 • We richten ons op het compleet uitfaseren van fossiele brandstoffen op onze productielocaties in de jaren tot 2025
 • We richten ons op waterlozingen die per geproduceerde eenheid in 2025 80% lager zijn dan in 2010.

Downloadcentrum


Omdat volledige transparantie een essentiële belofte van ons is, leveren we ondersteunende documentatie voor onze standpunten. Een groot aantal van onze activiteiten, analyses en certificaten zijn hier beschikbaar op het downloadcentrum

 

Blijf op de hoogte

Bent u nieuwsgierig als het om duurzaamheid gaat? En naar nieuwe info uit de branche of updates over de vorderingen van Ecophon? Registreer u dan via het onderstaande formulier voor een kosteloos webseminar, onze nieuwsbrief of voor beide.

Bouwen aan beter contactformulier

Ecophon beschermt uw persoonlijke gegevens: Meer informatie over hoe we hiermee omgaan

Green Building score cards

Dankzij hun unieke eigenschappen en uitgebreide en transparante documentatie zijn Ecophon-oplossingen de optimale keuze voor plafonds in groene gebouwen. Onze producten dragen op vele manieren bij aan een succesvolle certificering. Alle ondersteunende documentatie voor de beoordeling van groen bouwen is eenvoudig beschikbaar in ons downloadcentrum.