Geluidssterkte (Auditory strength)

Geluidssterkte is het niveau waarop we geluid ervaren. Een ruimte met veel galm heeft een hoger geluidsniveau dan een ruimte met toegevoegde absorptie.

Hoog niveau


Laag niveau
De meting van geluiddsterkte zet het geluidsniveau in de "echte ruimte" af tegen het geluidsniveau in de echo-loze ruimte met dezelfde geluidsbron. De meting laat zien dat de  reflecties in de ruimte effect hebben op het geluidsniveau. 
 
 
Harde ruimte
 
 
Echoloze ruimte 
 
Waargenomen
eigenschap
Objective parameter
Symbool
eenheid
Uitleg
Norm
Sterkte
Meting van de bijdrage van de ruimte aan het geluids- of lawaainiveau
van een geluidsbron.