Geluidsisolatie overlangs

Als de scheidingswanden niet tot aan het bouwkundig plafond doorlopen, ontstaat er een horizontale transmissie mogelijkheid voor geluid, via de ruimte tussen het bouwkundig en verlaagd plafond. Daarom bieden traditionele akoestische plafonds vaak onvoldoende geluidsisolatie. In dergelijke gevallen zijn speciale akoestische plafonds vereist die aanvullende geluidsisolerende eigenschappen bezitten.

Een volledig verlaagd plafond wordt gekozen om zo een optimale flexibiliteit te bereiken. Deze constructies leveren echter een lagere geluidsisolatie op in vergelijking met constructies waar de scheidingswanden door het verlaagd plafond steken of aan het bouwkundig plafond zijn bevestigd.
 

Bij het meten van de luchtgeluidsisolatie moet rekening worden gehouden met

  • de totale constructie

  • het feit dat de waarden op de bouwplaats lager zijn dan de laboratoriumwaarden


Laboratoriumwaarde/praktijkwaarde

In de praktijk (op de bouwplaats) kan de overlangs geluidsisolatie (R'w) 5-8 dB lager worden geschat dan de laagste laboratoriumwaarde voor het verlaagde plafond resp. de scheidingswand. Dit komt doordat aangrenzende transmissie kan optreden en bepaalde installatiedetails kunnen niet perfect zijn. 

 

Waarden overlangs geluidsisolatie

Laboratoriumwaarde Dn,f,w overeenkomstig ISO 10484-2 en evaluatie volgens ISO 717-1. 


 

n,f,w

Product en afmeting

43 dB

Combison Duo A, 600x600 mm

39 dB

Combison Duo E, 600x600 mm

43 dB

Combison Uno A, 600x600 mm

41 dB

Combison Uno Ds, 600x600 mm

42 dB

Combison A, db 42, 1200x600 mm

28 dB

Master A, 1200x600 mm

29 dB

Master E, 1200x1200 mm

31 dB

Master Ds, 600x600 mm

Verbeterde laboratoriumwaarde Dn,f,w wanneer Combison Barrier of Combison XR is toegevoegd.

 

  Product

+4

Combison + 1x40 Barrier

+8

Combison + 2x40 Barrier

+3

Combison + 2x1200 XR

+6

Combison + 100% XR

Praktijkresultaten ter plaatse kunnen 5-8 dB lager zijn dan de laboratoriumwaarde.

 

Aanbevelingen

 
 
 

Verschillende transmissiemogelijkheden tussen ruimtes.

Voor voldoende privacy raden wij in normale kantoren een geluidsisolatie tussen aangrenzende ruimtes aan van R′w = 35 dB. Dit wordt bereikt met een verlaagd plafond met een laboratoriumwaarde van Dn,f,w > 40 dB.

Het combineren van een geluidsisolerend verlaagd plafond met scheidingswanden die minimaal dezelfde geluidsisolatiewaarde hebben in het laboratorium is hierbij gebruikelijk. Andere transmissiemogelijkheden, bijv. ventilatiesystemen, moeten nog betere geluidsisolerende waarden hebben. Bij de waarden voor het verlaagde plafond en de scheidingswand dient ook rekening te worden gehouden met mogelijke installaties, zoals verlichting, ventilatoren, deuren of ramen. Het is van groot belang om lekkage te voorkomen als gevolg van slecht afgedichte aansluitingen tussen de scheidingswand en flankerende oppervlakken of openingen rond verschillende constructiepunten.