Luchtdoorlatendheid

Air permeability icon

In sommige ruimtes, zoals cleanrooms, is gecontroleerde luchtdruk noodzakelijk.

Sommige Ecophon systemen zijn ontworpen om luchtlekkage bij drukverschillen te beperken. De genoemde waarden gelden voor drukverschillen tot 50 Pa bij zowel overdruk als onderdruk, indien het systeem is geïnstalleerd conform het aanbevolen  installatieschema.