Binnenluchtkwaliteit

Indoor air quality icon

Tegenwoordig brengen we meer dan 90% van onze tijd binnenshuis door. De kwaliteit van de binnenlucht heeft dus grote invloed op ons, zowel vanuit het oogpunt van gezondheid als qua prestaties.

De kwaliteit van de binnenlucht hangt van vele factoren af, zoals bijvoorbeeld aanwezig ventilatie en vervuiling van de binnenlucht.

Vervuiling van de binnenlucht kan worden veroorzaakt door deeltjes die vrijkomen van de materialen die in het interieur zijn gebruikt. Zij worden VOC's genoemd (vluchtige organische componenten).

Bouwmaterialen kunnen een belangrijke bron zijn voor VOC's. Het is daarom van groot belang om materialen te kiezen met lage emissies. Het is ook belangrijk ervoor te zorgen dat de gebruikte materialen geen verontreinigende stoffen bevatten die een negatieve invloed hebben op gezondheid en prestaties.

Het gehalte aan VOC's in Ecophon producten is getest door externe laboratoria overeenkomstig de Europese regelgeving. De resultaten van deze testen worden getoond in onze emissie labels.