Privacyverklaring

Privacyverklaring

Saint-Gobain Ecophon AB (hierna “Ecophon”, “Wij” of “Ons” genoemd) heeft de verantwoordelijkheid om de veiligheid van uw persoonsgegevens altijd te waarborgen en te behandelen conform de “Algemene verordening gegevensbescherming”-wetgeving van de Europese Unie.

Persoonsgegevens die wij verzamelen, verwerken en opslaan

Om u optimaal te kunnen voorzien van diensten en producten, moeten we gegevens over u verzamelen. Wij verzamelen deze informatie tijdens:

  • Evenementen
  • Klantenondersteuning
  • Aanmelding voor nieuwsbrieven
  • Persoonlijke ontmoetingen

Wij verzamelen geen informatie en slaan deze ook niet op zonder een rechtmatig belang voor beide partijen, en, of, wanneer de nationale wetgeving dit voorschrijft.

Wij werken nauw samen met diverse derde partijen om u te voorzien van een assortiment producten en diensten die een aanvulling vormen op onze producten. De derde partijen met wie wij uw persoonlijke informatie delen zijn beperkt in hun mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken: zij zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan het verlenen van diensten aan ons en/of u. We kunnen bijvoorbeeld uw gegevens delen met een fabrikant voor garantiedoeleinden. Wij waarborgen altijd dat derde partijen met wie wij uw persoonsgegevens delen voldoen aan privacy- en beveiligingsverplichtingen die overeenstemmen met onze werkwijzen en de geldende wetten.

Het komt ook voor dat we de informatie aan een derde partij moeten overdragen om onze afspraken met u na te komen (bijvoorbeeld om een transportbedrijf de mogelijkheid te geven om producten af te leveren). Wij zullen ook zo goed mogelijk garanderen dat de informatie op de beste en veiligste manier wordt verwerkt.

Cookies

Lees meer informatie over welke cookies er met welk doel op deze website worden gebruikt.

Saint-Gobain Group Privacybeleid

Voor het complete internationale beleid van Saint-Gobain en alle bedrijfsonderdelen klikt u op onderstaande link.
http://www.saint-gobain.com/en/privacy-policy

Contact

Vragen over dit beleid, meer gedetailleerde informatie over de manier waarop we persoonlijke informatie verwerken, algemene vragen met betrekking tot persoonsgegevens en Ecophon kunt u sturen naar dataprotection@ecophon.com                  
Uw vraag/verzoek kunt u ook invullen op ons Informatieformulier.