Het vergelijken van Environmental Product Declarations (EPDs)

EPD's bieden een schat aan informatie over de milieu-impact van een product, waaronder de uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik, waterverbruik en afvalproductie. Deze informatie kan worden gebruikt om de milieuprestaties van verschillende producten te vergelijken en om gebieden voor verbetering in productontwerp en productieprocessen te identificeren.

EPDs zijn met name nuttig in sectoren met een hoge milieu-impact, zoals de bouw, waar bouwmaterialen en-producten een aanzienlijke impact op het milieu kunnen hebben. Er zijn echter enkele valkuilen bij het gebruik waarmee rekening gehouden moet worden.

EPD's van verschillende productcategorieën vergelijken

EPD's die verschillende productcategorieën bestrijken, zijn niet rechtstreeks vergelijkbaar omdat ze vaak verschillende milieueffecten hebben en methoden om die effecten te berekenen. Verschillende producten hebben verschillende kenmerken en levenscycli, wat kan resulteren in verschillende milieueffecten, waardoor directe vergelijkingen moeilijk zijn.

Zo kan de milieu-impact van een wandpaneel en een plafondtegel niet direct vergeleken worden omdat ze verschillende functionaliteiten hebben, en hun productie- en gebruiksfasen verschillende milieu-effecten hebben.

Welke invloed hebben de aannames van de EPD op de beoordeling?

Verschillende aannames over de levenscyclus van het product of de milieueffecten kunnen ook van invloed zijn op de resultaten van de EPD. Aannames over de energiemix die wordt gebruikt bij de productie, de verwijderingsmethode aan het einde van de levensduur of de transportafstand kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op de EPD-resultaten. Deze verschillen kunnen het moeilijk maken om EPD's te vergelijken en geldige conclusies te trekken over de relatieve milieuprestaties van verschillende producten.

Hier is een voorbeeld van enkele algemene aannames die kunnen worden gedaan bij het uitvoeren van een milieuproductverklaring (EPD) voor een product:

  • Systeemgrens: Dit definieert de reikwijdte van het EPD, inclusief welke levenscyclusfasen zijn opgenomen en welke zijn uitgesloten. Een EPD voor een product kan bijvoorbeeld de productie, het gebruik en het transport bevatten, maar het einde van de levensduur niet.
  • Functionele eenheid: dit specificeert de hoeveelheid of de service die door het product wordt geleverd en die als vergelijkingsbasis wordt gebruikt. Bijvoorbeeld vierkante meter vs kilogram.
  • Gegevenskwaliteit: de kwaliteit van gegevens die in EPD's worden gebruikt, kan variabel zijn, inclusief de nauwkeurigheid, volledigheid en representativiteit van de gegevens.
  • Aannames over het gebruik van het product: Aannames kunnen zijn hoe lang het product wordt gebruikt, hoe het wordt onderhouden en hoe het aan het einde van zijn levensduur wordt verwijderd.

Deze aannames kunnen van invloed zijn op de resultaten van de EPD en moeten mogelijk duidelijk worden gedefinieerd en uitgelegd om transparantie en vergelijkbaarheid te waarborgen.

Hoe zorgen we ervoor dat EPD's vergelijkbaar zijn?

Om de vergelijkbaarheid van EPD's te garanderen, is het van essentieel belang om te controleren of de methodologieën en gegevensbronnen dezelfde zijn, en of de bron transparante en consistente rapportagepraktijken heeft gebruikt en de aannames die tijdens de beoordeling zijn gedaan, duidelijk heeft gedefinieerd.

Digitale tools voor het vergelijken van EPD's en het beoordelen van de voetafdruk van een heel project (bijv. Prodikt) vertrouwen alleen op door derden geverifieerde gegevens en maken ook vergelijking binnen productcategorieën mogelijk, waardoor gebruikers gemakkelijker de meest duurzame keuze kunnen maken.

Lees het onderstaande artikel om te leren wat u kunt verwachten van een goed EPD.

Volg deze link om toegang te krijgen tot Ecophon's EPD-downloadcentrum:

 

Tekst: Douglas MacCutcheon, PhD. Global Concept Developer Sustainability, Saint-Gobain Ecophon