Woman sticking head out of car

Wat mag u verwachten van een goede EPD

Alle leveranciers produceren Environmental Product Declarations (EPD’s). Maar ze zijn niet allemaal hetzelfde. Een groot aantal wordt geproduceerd voor productfamilies in plaats van voor afzonderlijke producten. Dat kan voortkomen uit  een kostenbesparende maatregel. Onze ervaring leert ons dat het ook een manier kan zijn om te voorkomen dat slechte duurzaamheidsresultaten voor bepaalde producten zichtbaar worden. Het veralgemenen van een productfamilie kan ertoe leiden dat resultaten die moeilijk zijn uit te leggen of die je moeilijk ‘duurzaam’ kunt noemen, worden verdoezeld.

Daarom pleiten wij voor een beweging binnen de branche in de richting van gestandaardiseerde EPD’s voor elk product. En totdat we die norm hebben bereikt, hebben wij ons ertoe verplicht om klanten aan te moedigen het belang te begrijpen van EPD’s. En om u de middelen te verschaffen om goede informatiebronnen te onderscheiden van minder goede en zo uw investering, klanten en reputatie te beschermen.

Hier volgt een aantal aanbevelingen voor wat u mag verwachten van een goede EPD:

  1. Hij geldt voor slechts één product. De EPD van een product geeft een levenscyclusanalyse (LCA) die specifiek is voor alleen dat product. Als er een LCA is opgesteld voor een groep producten, krijg je een gemiddelde van de resultaten van alle producten in dezelfde familie en daardoor zien sommige er beter uit dan ze daadwerkelijk zijn.
  2. Hij omvat de volledige levenscyclus. Let extra goed op als een deel van de levenscyclus van het product niet is gemeten. De EPD moet de milieueffecten van de winning van grondstoffen, de productie, het vervoer, de installatie en het einde van de levensduur omvatten. Als dit niet aanwezig is kan dit duiden op mindere prestaties van een van de parameters. 
  3. Hij maakt gebruik van geloofwaardige bronnen. Zoek naar een verklaring inzake specifieke gegevens. Dat garandeert u dat de resultaten van de levenscyclusanalyse gebaseerd zijn op actuele leveranciergegevens en niet op minder nauwkeurige en controleerbare globale of branchegemiddelden.
  4. Het brengt de technische prestaties niet in gevaar. De EPD moet gebruikmaken van een zogenaamde “functionele eenheid”, die milieuresultaten matcht met een bepaald technisch vastgoed. Dat garandeert dat u soortgelijke producten en functies kunt vergelijken op hun milieueffecten.
  5. Tip van een deskundige... Als u geen moeite hebt met het beoordelen van een EPD, kunt u ook de gegevenskwaliteit en de variatie in resultaat wat nader bekijken - twee nog specifiekere aanwijzingen dat de levenscyclusanalyse onjuist of misleidend is.


Uiteindelijk is uw EPD de bevestiging van de duurzaamheidsprestaties die u en uw klanten verwachten en waarvoor u ook hebt betaald. Het is de moeite waard om wat extra tijd te besteden om hun doel te begrijpen en hun kwaliteit te beoordelen. Uw leverancier moet voor elk afzonderlijk product altijd een juiste en volledig ingevulde EPD kunnen overleggen.

Als hij dat niet kan, waarom dan niet?

arrow_forward

Download onze EPD's

arrow_forward

Ga terug naar onze Duurzaamheid homepage