Ecophon lancerer bæredygtighedsrapport

I Ecophon bæredygtighedsrapport udgivet i 2023 kan kunder og partnere se, hvor langt vi er nået mod vores forpligtelse om netto-nul udledning i 2050. Her kan du læse om de fremskridt, der er gjort mod vores delmål for 2030, samt andre tiltag, vi som virksomhed har opnået i vores overgang til en cirkulær forretningsmodel.

Reducere egen påvirkning først

Det centrale i vores fremskridt mod at blive en mere bæredygtig producent har været at reducere vores drivhusgasemissioner. Derfor er vi stolte af at kunne rapportere, at vi allerede er langt over vores Scope 1 og 2 mål for 2030*, efter at have opnået en reduktion på 60% på tværs af alle vores produktionssteder (sammenlignet med 2017).

En anden vigtig overgang fra en lineær til en cirkulær økonomi er udfasning af ​​fossile brændstoffer. Og her har vi også opnået store fremskridt. 78% af den energi, vi bruger til at fremstille vores produkter, kommer nu fra vedvarende energikilder.

Håndtering af produkter efter endt levetid er en central udfordring for byggebranchen. Derfor er vi ekstremt glade for at kunne rapportere, at vores prisvindende genanvendelsesservice SoundCircularity nu giver vores kunder mulighed for at håndtere deres byggeaffald on-site på en ansvarlig måde og lade det indgå i ny produktion. Servicen er tilgængelig i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland og Frankrig.

Hvordan er vi kommet hertil?

Ecophon bæredygtighedsrapport understreger, at vores arbejde hen imod netto-nul i 2050 har været fokuseret omkring tre grundpiller, der udgør kernen i vores bæredygtighedsstrategi.

Den første grundpille er integration af bæredygtig innovation og cirkularitet på alle niveauer i vores forretning og minimere vores miljøaftryk mest muligt. I rapporten kan du læse om, hvordan vores genanvendelsesservice SoundCircularity fungerer, og om de forskningsprojekter, vi er involveret i for at reducere vores påvirkninger.

Den anden grundpille er gennemsigtighed. Vi er i en løbende proces med at måle den påvirkning, vores produkter har på indendørs og udendørs miljøer, og gøre produkterne frit tilgængelige for vores kunder. Væsentlige oplysninger om vores produkters påvirkning findes også i vores downloadcenter.

Den tredje grundpille er vores kunder og forretningspartnere. Vi har arbejdet hårdt for at blive førende inden for bæredygtighed og skabe en virksomhed, der bidrager til FN's Verdensmål, som vores interessenter er stolte af at samarbejde med.  

God akustik uden at belaste planeten

I bæredygtighedsrapporten kan du læse mere om vores strategi, mål og fremskridt.

 

Text: Douglas MacCutcheon, PhD. Global Concept Developer for Sustainable Acoustic Environments

 


*2030 mål: reducering af Scope 1 og 2 udledninger med 33%.