Lydabsorption er mere end blot akustik

At beslutte hvilket lydabsorberingsprodukt man skal vælge, var tidligere en forholdsvis simpel affære. Vurderinger af afvejninger mellem akustisk ydeevne, design og budget var de primære overvejelser. Men nu ved vi, at hvert eneste produkt i en bygning har en ekstra omkostning for inde- og udendørsmiljøet. Så det er blevet bydende nødvendigt, at vi ser ud over akustikken og også tager miljøpåvirkninger med i betragtning.

Nøjagtig måling af miljøpåvirkninger

Øverst på listen over måder at vurdere et produkts påvirkning bør være en miljøvaredeklaration (EPD). Enhver virksomhed, der bekymrer sig om udledning frembragt af deres produkter, ønsker lettilgængelige og letlæselige EPD’er – i det mindste for de produkter, der udgør størstedelen af deres salg.

En god EPD omfatter udledninger fra:

  • Råmaterialer og produktion (livscyklusfaser A1-3),
  • Transport, montage og energiforbrug (livscyklusfaser A4-5),
  • Anvendelse, f.eks vedligeholdelse og reparation (livscyklusfaser B1-7),
  • Faser for udtjente produkter, hvor produktet indgår i forskellige affaldsstrømme afhængigt af, hvordan det hånderes (dvs. livscyklusfaser C1-4) og
  • Genbrugs-/genanvendelsespotentiale, som er det stadie, hvor et produkts cirkularitetspotetiale vurderes (livscyklusfase D).

Hvad er vigtigst i en EPD?

Da det er en stor mængde oplysninger at behandle, opsummerer EPD miljøpåvirkninger i en række hovedkategorier. Den mest relevante værdi for lydabsorberende materialer er det "globale opvarmningspotentiale", der i kilogram opsummerer mængden af drivhusgasser (inkl. C02), som produktet har frembragt under alle vurderede faser af dets livscyklus. Selvom den ikke fortæller hele historien, så er det en relativt simpel målestandard til at sammenligne ydeevne og miljømæssige skader for en række produkter.

Et praktisk eksempel

Nedenfor ses et uddrag af oversigtstabellen fra EPD for Ecophon Focus produktserien som et eksempel (download hele EPD’en fra vores download center). Denne summariske værdi angiver kg C02-ækvivalent (ækvivalent betyder, at den også omfatter andre skadelige gasser) for hver "funktionsenhed" – i dette tilfælde er funktionsenheden pr. kvadratmeter Focus med kant A, B og C.

Diagram som viser Ecophon Focus produkters udledning af drivhusgasser

Miljøomkostningerne ved Focus A, hvad angår udledning af drivhusgasser, er 2,59 kg CO2-ækvivalent pr. kvadratmeter. I dette specifikke tilfælde skyldes forskellen i kg C02-ækvivalent mellem Focus A, B og C kompleksiteten ved at producere forskellige kanter.

Ved sammenligning med andre produkter, vil forskellige typer overflader samt niveauer af akustisk ydeevne have forskellige konsekvenser for miljøet. Afvejninger mellem akustisk ydeevne, designkrav, budget, kundebehov og miljøpåvirkninger bør tages med i overvejelserne fuldt ud, inden man træffer den rigtige beslutning.

Lidt om materialer

En primær faktor, der påvirker et produkts bæredygtighed, er materialerne, da størstedelen af drivhusgasudledninger frembringes i livscyklusfaserne A1-3 (råmaterialer og produktion). At sikre sig, at materialerne har en stor bestanddel af genbrugsindhold, er en primær måde til at holde udledningen nede på et minimum i disse faser og er noget, man skal være opmærksom på med et mineraluldsprodukt.

For eksempel består de råmaterialer, der udgør den lydabsorberende del af en Focus A plade, af 70 % genbrugte glasflasker og -krukker. Glasuld kan ligeledes fremstilles ved at blande en begrænset mængde råmaterialer, som f.eks. sand, kalksten og soda. Som resultat heraf vil ikke al mineraluld være fremstillet helt ens. Producenter, der anvender en stor andel af affaldsmaterialer, har allerede forpligtet sig aktivt til bæredygtighed ved at investere i cirkulære produktionsprocesser.

Genbrugsglasflasker i forskellige farver

Produkter, med et højt indhold af genbrugsmaterialer, har allerede forpligtet sig til cirkulær økonomi.

Hvad er næste skridt?

Det næste skridt er at sammenligne udledninger på tværs af produkter og producenter for at kunne træffe det rette valg for både lydmiljøet og økosystemet.

Nogle leverandører af akustiske materialer har ikke EPD på deres produkter. I så fald bør spørgsmålet være: "Hvorfor?". Alle ansvarlige producenter har for længst givet tilsagn om netto-nul udledning senest i år 2050, og vejen til netto-nul starter med en simpel måling som det første skridt. Udledninger kan kun reduceres, når man ved, hvad de er.

Endelig er EPD ikke standardiseret endnu. For eksempel vil enkelte EPD have forskellige funktionsenheder, så en ansvarlig akustiker eller arkitekt kan måske falde i den fælde, at vedkommende sammenligner æbler med pærer ved at sammenligne ét produkts udledning pr. kilogram med udledning pr. m2 for et andet. Det er derfor, at vi slår til lyd for en brancheomspændende overgang til standardiserede EPD på hvert produkt. Indtil det sker, ligger djævlen i detaljen. En ansvarlig beregner skal være dygtig til at læse det med småt og etablere en grundlæggende viden om miljørapportering.

Hvor finder jeg mere information?

Læs mere om, hvad du kan forvente af en EPD og om, hvordan du sammenligner dem i nedenstående artikler.

Du kan tilgå Ecophons downloadcenter og se vores komplette udvalg af EPD, der omfatter 85% af vores produktsortiment til dato (marts 2023).

arrow_forward

Download vores EPD

Tag et kig på vores Bæredygtigheds-sektion på vores hjemmeside og læs mere om vores mål for at reducere vores udledninger i 2025, 2030 og 2050. For eventuelle yderligere oplysninger omkring bæredygtighed hos Ecophon, kontakt da venligst Ecophon på: info@ecophon.dk

arrow_forward

Vores arbejde med bæredygtighed

 

Tekst: Douglas MacCutcheon, PhD. global konceptudvikler for bæredygtighed hos Saint-Gobain Ecophon.