Vælg den rigtige lydabsorption

 

A material's sound absorbing properties

α = absorptionskoefficient

1. Transmitted energy
2. Converted energy
3. Incident energy
4. Reflected energy

Når en lydbølge rammer en af overfladerne i et rum, reflekteres noget af lydenergien tilbage i rummet og noget ledes gennem overfladen. Dele af lydbølgeenergien absorberes ved omdannelse til varmeenergi i materialet, mens resten transmitteres igennem. Niveauet af energi omdannet til varmeenergi afhænger af materialets lydabsorberende egenskaber.
 
Et materiales lydabsorberende egenskaber udtrykkes ved lydabsorptionskoefficient, α, (alpha), som funktion af frekvens. α går fra 0 (total reflektion) til 1.00 (total absorbtion).

 

Lydabsorptionskoefficient måles normalt ved rummetoden. Målingerne foretages i et stort rum med et diffust lydfelt, det vil sige, at lyde har jævnt fordelte indfaldsvinkler mod test overfalden.

 

Målemetoden følger den internationale standard EN ISO 354. Den tilsvarende Amerikanske standard er ASTM C 423 (målinger iht denne viser ofte lidt højere værdier). Rummetoden bruges normalt til præsentation af produktinformation (som i denne artikel).

 

Lydabsorberende egenskaber klassificeres i henhold til EN ISO 11654, som giver lydabsorbtionsklasserne.