Sådan påvirker støj os

Støj og dårlig akustik stresser os, uden at vi nødvendigvis opdager det. Hjernen bruger kræfter på at være opmærksom på uvedkommende larm. Og hvis akustikken er dårlig, bruger vi unødvendigt mange kræfter på at forstå, hvad der bliver sagt. Det går ud over vores koncentration og trivsel. Og skaber mulighed for fejl i kommunikationen.

Forskning viser, at god akustik giver mindre stress, færre fejl og højere produktivitet.

Støj giver stress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har alle en fornemmelse af, at støj giver stress. Alligevel er det overraskende for mange, i hvor høj grad støj og stressniveau følges ad. Et forsøg i byen Bremen i Tyskland har undersøgt det direkte forhold mellem støj og stress, og resultatet er slående.

En lærer fik målt sin hjerterytme i løbet af en arbejdsdag. Samtidig målte man baggrundsstøjen. Resultatet viste, at uafhængigt af lærerens øvrige aktiviteter, så fulgtes de to grafer tæt ad. Høj støj medførte hurtigere hjerterytme, uanset om læreren var sysisk aktiv eller ej. Det gav forskerne en tydelig indikator på en negativ form for stress (i modsætning til f.eks. motion). Støj sætter kroppen i en tilstand af alarm, og kan man ikke flygte eller gøre noget ved det, er det stærkt belastende.

Dette studie fandt sted på en skole, men støj giver stress i alle miiljøer. Det er ikke uden grund, at WHO beskriver støj som en direkte kilde til hjerte-kar-sygdomme.

Læs mere om undersøgelsen her

 

De to grafer viser henholdsvis lærerens hjerterytme og baggrundsstøjen i den samme lærers omgivelser. Den tydelige sammenhæng mellem de to grafer viser, i hvor høj grad lærerens stressniveau følger niveauet af baggrundsstøj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dårligt lydmiljø giver flere fejl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dårlig kommunikation skaber fejl. I sundhedsbranchen sker en stor del af den afgørende kommunikation mundtligt. Det gælder både mellem patienter og personale, men også personale imellem. Det er ikke mindst vigtigt i kritiske situationer, hvor der ikke er tid til misforståelser. Undersøgelser viser, at regulering af akustikken har betydelig indflydelse ikke bare på helbredelse og trivsel, men også på fejlprocenten. Personalet laver målbare flere fejl, når akustikken er dårlig.

Når akustik redder liv

På skadestuen på Universitetshospitalet i Lübeck er man ikke i tvivl om, at forbedrerede akustiske forhold kan redde liv. Det har man taget konsekvensen af og indrettet hele afdelingen med stilhed og diskretion som en af de vigtigste designparametre.

Arbejdet i modtagelsen kræver, at hele holdet kan multitaske. Når en patient ankommer, er fokus på at udarbejde en passende diagnose og behandlingsplan. Medicinering, overvågning og behandling af frygt og sorg er alle en del af opgaven. Det medicinske personale skal både være opmærksom på eventuelle ændringer i patientens tilstand under rådgivning og styre familiemedlemmer og slægtninge. 

"I denne stressende krævende situation skal vi være i stand til at kommunikere på en præcis og let forståelig måde, så diagnosen og behandlingen foregår effektivt og hurtigst muligt," siger skadestuens leder dr. Sebastian Wolfrum.
"Dette er kritisk - vi har ikke råd til nogen forstyrrelser eller misforståelser her. Hvis der er et svagt link i kæden, kan det let sætte hele situationen i fare."

Ringe taleklarhed tager fokus

Det gælder for alle miljøer, at ringe taleklarhed tager fokus fra det væsentlige. I undervisningssektoren er forbedret taleklarhed blandt andet med til at gavne inklusionen af svage elever og elever med et andet modersmål. Forbedret taleklarhed har også stor effekt for svagthørende. Alle har gavn af forbedret taleklarhed: Det frigør ressourcer i hjernen til læring, samtale og krævende præstationer.

Læs mere om forbedringerne i Lübeck her


God akustik øger produktiviteten

 

 

 

 

 

 

 

Det er én ting at måle de rent lydmæssige fordele ved en god akustik-regulering. Men hvordan påvirker en god akustik rent faktisk mennesker og deres præstationer på en arbejdsplads?

En af verdens førende arbejdspladskonsulenter, Dr. Nigel Oseland, har vist, at det ikke er nok at måle på efterklangstid alene, hvis man vil afsløre den fulde effekt af at forbedre akustikken. Man er nødt til også at studere effekten på rigtige mennesker i rigtige kontormiljøer, hvor man måler på deres trivsel, arbejdsindsats og stress i en helt almindelig hverdag. Kun på den måde kan man afsløre de vigtigste fordele ved en god akustikregulering. 

Bedre hukommelse og bedre beslutninger

På Sundbyberg Rådhus udenfor Stockholm har man gjort netop det: Gennem mange uger målte forskere på medarbejdernes arbejde og trivsel i åbne kontorlandskaber – samtidig med at de i al hemmelighed ændrede på akustikken i rummene undervejs. 

Og resultatet er virkelig markant: Når kontorakustikken blev forbedret, rapporterede medarbejderne f.eks. om 11% reduktion i ”kognitiv stress”. Det betød både forbedret koncentration, forbedret hukommelse, bedre beslutningstagning og en oplevelse af, at det var nemmere at tænke klart. 

Mindre stress = bedre arbejde

Det sænkede stressniveau er i sig selv en afgørende fordel ved akustikreguleringen. Både forsøget i Sundbyberg og andre undersøgelser viser klart, at mennesker bliver stærkt påvirket af lydmiljøet i åbne kontorlandskaber. Og det handler ikke ”bare” om at øge komforten i hverdagen. Stress påvirker bundlinjen. Mennesker, der er stressede, begår flere fejl og har mere fravær. Derfor kan forbedret akustik meget vel være en af den bedste investeringer, man kan gøre i en virksomhed.

Læs mere om undersøgelsen her