Avatud planeeringuga ruum

Mida arvestada avatud planeeringuga ruumide planeerimisel

Avatud planeeringuga ruumis hea helikeskkonna loomiseks tuleb arvestada:

Samuti on oluline arvestada, kuidas akustiline planeerimine mõjutab heli edasikandumist.

Kõne on kõige häirivam faktor avatud planeeringuga ruumides

Peamine akustilise segamise allikas avatud planeeringuga ruumis on tavaliselt kõne. Seepärast on tähtis, et inimesed, kes peavad omavahel suhtlema, istuksid üksteisele lähedal, samal ajal kui eri töörühmad oleksid piisavalt eraldatud, et nad üksteist ei segaks.

 

The ceiling reduce SPL and increase the rate of SPL decrease over distance.Akustiliste lagede eelised avatud planeeringuga aladel

Selleks, et saavutada avatud planeeringuga ruumis vastuvõetavad akustilised olud, on kindlasti vajalik heli neelav lagi.

Parima võimaliku akustilise efekti saavutamiseks peab lagi olema kõrge neeldumisteguriga ja paigaldatud võimalikult madalale.

Jooniselt on näha, et akustiline lagi:

  • vähendab helitaset
  • suurendab kauguse mürataseme vähenemist

See tähendab ka väiksemat nõutavat vahemaad töökohtade vahel, et saavutada vastuvõetav helitase (s.o kõnetase, mis ei häiri ega hajuta tähelepanu).

Sound absorbing ceilings improve the function of screens

Helineelav lagi parandab vahesirmide funktsiooni

Helineelav lagi parandab avatud planeeriguga alal ka vahesirmide ja muude sirmina toimivate sisustuselementide funktsionaalsust.

Astet, mil määral lagi parandab sirmide toimet, iseloomustab AC väärtus (artikulatsiooni klass). AC väärtus määratakse standardi ASTM E 1110 (2001) järgi.

Bürooruumi lae puhul peab AC väärtus olema vähemalt 180.

Heli edasikandumise iseloomustus

How to describe sound propagation

Heli edasikandumise iseloomustamiseks on olemas kirjeldajad, mis näitavad, kui palju heli väheneb, kui kaugus suureneb kaks korda

Kirjeldaja DL2 (mõõdetakse dB) näitab heli edasikandumise kõvera kallet.

Teine kirjeldaja DLf (samuti mõõdetakse dB) näitab, kuidas helitase teataval kaugusel käitub võrreldes helitasemega samal kaugusel olevas vabas heliväljas, st väljas, kus ei ole peegeldavaid objekte.

Kui suurendada DL2 väärtust ja vähendada samal ajal DLf väärtust, siis on kaugus kohani, kus helitase ei ole enam häiriv (kõrvalejuhtiv), väiksem.

Lisateabe saamiseks vaadake meie selgitavaid animatsioone allpool.

DL2

 

 


DLf

 

Akustiline teooria Kontor Tervishoid Haridus