Ruumidevaheline isolatsioon

Kui vaheseinad konstruktsiooni aluslaeni ei ulatu, tekib helile ripplae kohal oleva tühimiku kaudu horisontaalne läbipääsutee. Seetõttu ei taga traditsioonilised akustilised laed tihtipeale piisavat heliisolatsiooni. Sellisel puhul on tarvis spetsiaalseid akustilise lae süsteeme, millel on täiendavad heliisolatsiooni omadused.

Võimalikult paindliku lahenduse saavutamiseks, otsustatakse kasutada kestusteta ripplage. Sellega kaasneb aga väiksem heliisolatsioon kui lahenduse puhul, kus vaheseinad tungivad ripplaest läbi või küünivad aluslaeni välja.

Õhu kaudu leviva heli isolatsiooni hindamisel:

  • arvestage kogu hoonekonstruktsiooniga;

  • ärge unustage, et tegeliku objekti väärtused on väiksemad kui laboriväärtused.


Laboriväärtused ja objektiväärtused

Tegelikul objektil võib ruumidevaheline heliisolatsioon (R′w) olla hinnanguliselt 5–8 dB väiksem kui vähim väärtus laboris vastavalt ripplae ja vaheseina kohta. See on tingitud tõsiasjast, et ilmneda võib kaudne müraülekanne ja mõni paigaldusdetail ei pruugi olla ideaalne.

Ruumidevahelise heliisolatsiooni väärtused

Laboriväärtus Dn,f,w  standardi ISO 10848-2 järgi ja hinnang standardi EN ISO 717-1 järgi. Märkus: paneeli suuruse 1200x600 mm korral on väärtused ligikaudu 1–2 dB suuremad.

n,f,w

Toode ja suurus

43 dB

Combison Duo A, 600x600 mm

39 dB

Combison Duo E, 600x600 mm

43 dB

Combison Uno A, 600x600 mm

41 dB

Combison Uno Ds, 600x600 mm

28 dB

Master A, 1200x600 mm

29 dB

Master E, 1200x1200 mm

31 dB

Master Ds, 600x600 mm

Laboriväärtuse Dn,f,w paranemine, kui lisada Combison Barrier või Combison XR.

 

  Toode

+4

Combison Duo/Uno + 1x40 Barrier

+8

Combison Duo/Uno + 2x40 Barrier

+3

Combison Duo/Uno + 2x1200 XR

+6

Combison Duo/Uno + 100% XR

Objektil saavutatakse tulemus, mis on 5–8 dB väiksem kui laboriväärtus.


Soovitused

 
 

Ruumidevahelised läbipääsuteed.

Selleks et tagada mõistlik privaatsus, soovitame tavabüroos külgnevate ruumide vaheliseks heliisolatsiooniks R′w = 35 dB. Selleks on vaja ripplage laboriväärtusega Dn,f,w  > 40 dB.

Enamasti kombineeritakse heli isoleerivat ripplage vaheseintega, mille heliisolatsiooni laboriväärtus on vähemalt samaväärne. Teistel läbipääsuteedel, näiteks ventilatsioonisüsteemil, peavad olema veelgi paremad heliisolatsiooni väärtused. Ripplae ja vaheseinte väärtuste puhul tuleks arvestada ka võimalike neisse asetatavate paigaldistega, nagu valgustid ja ventilatsioonitarvikud, ning uste ja akendega.Väga tähtis on ennetada helilekkeid, mille tekkepõhjuseks võib olla näiteks ebapiisavalt tihendatud seina ja külgneva pinna ühenduskoht, läbiv kaablikanal või konstruktsioonidetaile ümbritsev avaus.