Tehke kohe alguses kindlaks õige ruumiakustika nõuded
Väga tähtis on määrata ruumiakustika kvaliteedile seatavad nõuded selgelt kindlaks juba ehituse varases staadiumis. Ühel või teisel kujul on akustikat otseselt või kaudselt käsitletud töökeskkonna õigusaktides ning ehitusmäärustes, -juhendites ja -standardites. Pole võimatu, et teil on vaja kehtestada rangemad nõuded kui need, mis on standardite ja määrustega ametlikult ette kirjutatud. Rangete ja hoolikalt läbi mõeldud ruumiakustika nõuete seadmine ei pruugi tingimata tähendada lisakulusid.

Ehk on arukas nõude spetsifikatsioonile mõni asjakohane ruumiakustika kirjeldaja juurde lisada, et tagada lõppkasutajale hea keskkond. Praegu keskendutakse ehitusstandardites jms peaaegu ainult ühele ruumiakustika kirjeldajale: järelkõla kestusele, mis on seotud ruumi järelkõlaga. On tähtis teada, et mugav ruumiakustika ei tähenda pelgalt kindlat järelkõla kestust.
 
Olenevalt sellest, mis ruumides toimuma hakkab, võib osutuda vajalikuks anda ruumiakustika omadustele, nagu helitase, järelkõla või kõne selgus, erinev prioriteet. Kas helitase peab olema madal? Kas kõne peab olema selgesti mõistetav? Kas järelkõla täis ruum tuleb selles toimuvale tegevusele kasuks või kahjuks? Kas heli edasikandumist on vaja vältida – eriti suurtes avatud ruumides? Need on küsimused, mis tuleb esitada juba ehituse varases staadiumis, nõuete kindlaksmääramise ajal. Selleks, et te ei peaks kogu aeg jalgratast leiutama, ning selleks, et sõnastada teie ja teie kasutajate ideaalsed nõuded, võib olla mõttekas koostada päris oma akustikareeglid.