Uus kodu eemal kodust

Personaalne eluruum hooldekodus peaks olema turvaline, mugav ja privaatne. Selle tagamiseks on tähtis vähedada helide mõju. Et vestlusi saaks läbi viia normaalsel hääletoonil, tuleks vältida kaja teket.

Hooldekodu kõikide ruumide puhul peaks arvestma, et elanikel võib olla kuulmisraskusi. Müra ja kuulmisraskused võivad põhjustada ärevust, stressi ja eemaldumist sotsiaalsetest tegevustest.

Ülesanne

  • Vähendada peegelduvat kaja
  • Privaatsuse tagamine
  • Minimeerida ruumis tekkiva heli mõju
  • Takistada heli levikut eluruumi kõrvalasuvatest ruumidest ja koridorist

Lahendus

  • Heli neelav lagi ruumis
  • Ruumidevaheline heliisolatsioon

Akustilised kaalutlused

Tootesoovitused hooldekodu eluruumi