Privaatsuse ja kõne selguse tagamine

Õdede ruumid on sageli avatud planeeringuga alad, kus personal viibib ajal, mil nad ei tegele patsientidega. See on koht, kus võetakse vastu külastajaid, ning koht, kus töötajad koosolekuteks kokku saavad. Ravimite valmistamise alas on oluline, et personal saaks häirimatult keskenduda.

Akustiline väljakutse

  • Kõne selguse parandamine, et tagada selge suhtlus personali ja patsientide vahel õdede ruumides. 
  • Privaatsuse tagamine heli leviku vähendamisega aladest, kus arutatakse patsiendiga seotud informatsiooni. 
  • Kõne selguse tagamine olulise tähtsusega informatsiooni arutamisel, nt ravimide doseerimisel.

Hügieeniline väljakutse

  • Mustuse tüüp: Tolm ja mikroobid.
  • Puhastamissagedus: Vajadusepõhine
  • Puhastuse tüüp: Kuivpuhastus, märg pühkimine ja desinfitseerimine.

Lahendus

  • Kasutada helineelavat lage helitaseme vähendamiseks piirkonnas.
  • Paigaldada seinapaneelid heli leviku vähendamiseks ja kõne selguse parandamiseks.

Tootesoovitused

Parema tulemuse saavutamiseks, soovitame kombineerida lahendusi allpool olevast tabelist. Palun vaata vastava toote lehte, selgitamaks välja, milline lahendus teie vajadustele kõige paremini sobib.

Lae lahendused Rippelemendid Seina lahendused
Hygiene Performance A   - Akusto Wall A
Hygiene Meditec A   Akusto Wall C
Hygiene Meditec E   Hygiene Performance Care Wall
Hygiene Clinic A     
Hygiene Clinic E